Stichting Parkinson Fonds steunt Parkinson Vereniging met € 75.000 | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Stichting Parkinson Fonds steunt Parkinson Vereniging met € 75.000

Stichting Parkinson Fonds steunt Parkinson Vereniging met € 75.000

Stichting Parkinson Fonds zal in 2014 de Parkinson Vereniging steunen met een donatie van € 75.000,- voor zorg gerelateerde projecten ten behoeve van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

De Parkinson Vereniging zal deze donatie inzetten voor de volgende projecten:

Unity Walk 2014

De Unity Walk is een wandeling door het centrum van Amsterdam om aandacht voor de ziekte van Parkinson te krijgen en vast te houden. Stichting Parkinson Fonds heeft zich als hoofdsponsor aan deze wandeling verbonden.

Meer informatie.

Parkinson in de laatste levensfase

In februari 2014 is een projectgroep van leden en professionals gestart om te praten over Parkinson in de laatste levensfase. De projectgroep heeft de opdracht gekregen om alle informatie over dit onderwerp te verzamelen en aan te passen zodat het zich richt op parkinsonpatiënten.

Brochure ‘Parkinsonisme’ voor huisartsen

Wanneer patiëntenverenigingen brochures uitbrengen met de stempel van het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG), blijken huisartsen deze informatie wel te lezen, terwijl dit voor de eigen brochures van de verengingen minder het geval is. De vereniging voor zeldzamen en genetische aandoeningen (VSOP) heeft een overeenkomst gesloten met het NHG en brengt deze brochures uit. Dit kan nu ook voor Parkinsonismen, aangezien de werkgroep van de Parkinson Vereniging aspirant lid is van VSOP.

Kwartiermaker

De Parkinson Vereniging wil graag dat er op een meer eenduidige manier gegevens over mensen met Parkinson worden verzameld door neurologen, speciaal parkinsonneurologen. Parkinson is een complexe ziekte waar steeds andere symptomen aan toegeschreven worden. En ook de ervaringsdeskundigheid levert vaak interessant materiaal op, dat echter nog nergens wordt geregistreerd. Van Prof. Dr. Henk Berendse hebben wij begrepen dat hieraan ook behoefte bestaat bij parkinsonneurologen. Gezamenlijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat er hiervoor alle betrokken neurologen op één lijn moeten komen te zitten voor wat betreft de wijze van leveren van informatie voor een gezamenlijke database. Voor het in kaart brengen van de wensen en voorstellen van de neurologen en voor het inrichten van de database willen we graag een kwartiermaker aanstellen.

Ontwikkelen van educatieve film voor verzorgenden en verplegenden

Aan de hand van concrete casussen zal er een educatie film voor verzorgenden en verplegende worden ontwikkeld: waarom geen pol; in de vla, waarom niet op sloffen laten lopen, etc. Zo laten we zien hoe beter voor een parkinsonpatiënt kan worden gezorgd.

Basisdag Ziekte van Parkinson

De Parkinson Vereniging organiseert sinds een jaar de jaarlijkse dag Basisdag ziekte van Parkinson. Hier worden alleen de leden voor uitgenodigd die twee jaar of korter geleden de diagnose heeft gekregen. Tijdens deze dag wordt basisinformatie gegeven op de ziekte en behandelingen.

Meer informatie.

Stagiaires Hogeschool Arnhem/Nijmegen

Vanaf februari 2014 heeft de vereniging vier stagiaires van de Hogeschool Arnhem/Nijmegen  die als afstudeerproject gaan uitzoeken welke hulpmiddelen er voor de ziekte van Parkinson op de markt zijn. Dit rapport wordt vertaald naar een webpagina die een combinatie wordt van een soort ‘beslist.nl’ en ‘zoover’.

 

 

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap