Parkinson's KinetiGraph (PKG) | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Parkinson's KinetiGraph (PKG)

KinetiGraph: symptoomregistratie terwijl u verder gaat met uw leven

kg.jpgOntwikkelingen gesponsord door Global Kinetics
Auteur: EPDA - Gepubliceerd: 1 juni 2015

Nieuwe sensorische systemen zoals de 'Parkinson's KinetiGraph', registreren symptomen terwijl patiënten verder gaan met hun leven – zo werkt het

Wat is een objectieve meting en waarom is deze nodig?
Bij elke medische aandoening zijn behandelingen het meest effectief wanneer er metingen beschikbaar zijn waar de keuze voor bepaalde medicatie op kan worden gebaseerd.Bij diabetes bieden bloedglucosespiegels bijvoorbeeld een objectieve meting die kan worden gebruikt om behandelingsbeslissingen op te baseren en om de effectiviteit van de medicatie te meten.1 Bij de ziekte van Parkinson zijn er geen soortgelijke objectieve metingen waar de medische behandeling op kan worden gebaseerd.

Op een en dezelfde dag wisselen mensen met de ziekte van Parkinson trage bewegingen en invaliditeit veroorzaakt door onderbehandeling af met hinderlijke ongewilde bewegingen veroorzaakt door overbehandeling.2 Wanneer mensen met de ziekte van Parkinson en hun verzorgers met artsen praten, kan het voor hen echter moeilijk zijn om zich exact te herinneren hoe vaak de symptomen precies optraden, hoe ernstig deze waren en welke invloed deze hadden op hun dagelijkse bezigheden.3 Er is een objectieve meting nodig om de dagelijkse bewegingssymptomen van mensen met de ziekte van Parkinson vast te leggen, terwijl zij hun dagelijkse routine uitvoeren.4

Wat kan er objectief worden gemeten bij de ziekte van Parkinson?
Bij een onbehandelde ziekte van Parkinson worden trage bewegingen aangeduid met de Griekse term bradykinesie.5 Overmatige, ongewilde en vervelende bewegingen veroorzaakt door overbehandeling met bepaalde geneesmiddelen worden dyskinesie genoemd.6 Lange tijd werden deze symptomen van de ziekte van Parkinson als abnormale bewegingen beschouwd.Uit onderzoek van het Florey Neuroscience Research Institute te Melbourne, Australië, bleek dat bradykinesie en dyskinesie 'normale bewegingen' zijn, die echter in de verkeerde context worden uitgevoerd. Naast het meten van symptomen zou het helpen als werd bijgehouden hoe medicatie deze symptomen beïnvloedt en als patiënten met de ziekte van Parkinson eraan zouden worden herinnerd wanneer zij hun medicatie moeten nemen, zodat artsen kunnen bepalen of de medicatie nog steeds goed werkt.

De onderzoekers van het Florey Institute plaatsten sensoren om de pols om bradykinesie en dyskinesie te meten en bij te houden bij patiënten met de ziekte van Parkinson.4 Met behulp van deze sensoren konden de onderzoekers veranderingen meten in de bewegingen die de parkinsonpatiënten in de loop van de tijd maakten. Deze bewegingsregistratie werd vervolgens ontwikkeld tot een systeem, de 'Parkinson’s KinetiGraph' (PKG™), dat kon worden gebruikt in de dagelijkse klinische praktijk voor de behandeling van de ziekte van Parkinson.4

Wat is de Parkinson’s KinetiGraph™?
De PKG™ bestaat uit een klein apparaatje dat om de pols wordt gedragen voor het verzamelen van gegevens. Het verschaft de arts een overzicht van de wijze waarop bradykinesie en dyskinesie in de loop van de dag variëren en het herinnert parkinsonpatiënten eraan om hun medicatie in te nemen.

De PKG™ is specifiek ontwikkeld voor klinisch gebruik, voldoet aan alle vereisten voor een medisch hulpmiddel en is in de Verenigde Staten goedgekeurd door de Food and Drug Administration en in de EU voorzien van een CE-markering.7,8 Zodoende verschilt de PKG™ van andere beschikbare hulpmiddelen die bio-informatieve gegevens vastleggen zoals smartphone-apps, die worden ontwikkeld voor persoonlijk gebruik en daarom niet voldoen aan de criteria voor medische hulpmiddelen.

Wat meet de PKG™ en waarom is dat belangrijk?
Informatie die door de PKG™ wordt verzameld, geeft de arts een richtsnoer om te zien hoe personen met de ziekte van Parkinson thuis functioneren en om eventuele vervelende problemen of symptomen te herkennen.De PKG™ laat de arts zien hoe dyskinesie en bradykinesie in de loop van de dag variëren.4 Deze belangrijke informatie stelt de arts in staat om te zien hoe de huidige medicatie dyskinesie en bradykinesie beïnvloedt.4 De informatie stelt artsen tevens in staat om samen met de parkinsonpatiënt te bepalen of de hoeveelheid medicatie moet worden verlaagd of verhoogd, of dat er moet worden overgestapt op andere medicatie die effectiever is in het onderdrukken van de symptomen.

De PKG™ herinnert patiënten met de ziekte van Parkinson er ook aan om hun medicatie te nemen en registreert wanneer de gebruiker bevestigt dat de medicatie is genomen. Dit helpt om therapietrouw te bereiken en aan te tonen, en levert belangrijke informatie op over hoe de bewegingssymptomen worden beïnvloed door het medicatiegebruik.

Een ander probleem van de ziekte van Parkinson is slaperigheid overdag en slaapstoornissen 's nachts.9 De PKG™ kan deze informatie in een immobiliteitsoverzicht vastleggen, zodat de arts kan zien wanneer iemand overdag heeft geslapen.9 De slaapgegevens verschaffen belangrijke informatie die een belangrijk hulpmiddel vormt voor een betere behandeling van deze problemen.9

kg2.jpgDe PKG™: een belangrijk klinisch hulpmiddel bij de ziekte van Parkinson
Het PKG™-systeem wordt breed toegepast en is beschikbaar in vele specialistische klinische zorgcentra voor bewegingsstoornissen in Australië, Europa en Azië.10 Ter voorbereiding op het bezoek aan deze klinieken dragen patiënten de PKG™ gedurende een aantal dagen voorafgaand aan het bezoek aan de arts, zodat de arts over het PKG™-overzicht beschikt ten tijde van het bezoek aan de kliniek.Feedback van clinici wijst erop dat de PKG™ bij ongeveer 30% van de personen informatie verschaft die anders niet bekend zou zijn.10 Deze belangrijke gegevens over trage of ongewilde bewegingen en immobiliteit kunnen artsen helpen bij het bepalen van de juiste dosering van medicatie, om eventuele ongewenste bijwerkingen van medicatie en het juiste toedieningsmoment van de medicatie te controleren, en om bij te houden of de medicatie nog steeds effectief werkt om de ziektesymptomen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

De PKG™ voorziet het medische team van een objectieve meting om de ziekte van Parkinson te behandelen met een verbeterde precisie die vergelijkbaar is met die van artsen bij andere aandoeningen, zoals diabetes.10

Zie voor meer informatie www.globalkineticscorporation.com


Dit artikel is gesponsord door Global Kinetics

Referenties

  1. Saudek CD, Derr RL, Kalyani RR. Assessing glycemia in diabetes using self-monitoring blood glucose and hemoglobin A1c. JAMA. Apr 12 2006;295(14):1688-1697.
  2. Ramirez-Zamora A, Molho E. Treatment of motor fluctuations in Parkinson’s disease: recent developments and future directions. Expert Rev Neurother. Jan 2014;14(1):93-103.
  3. Stone AA, Shiffman S, Schwartz JE, Broderick JE, Hufford MR. Patient non-compliance with paper diaries. BMJ. May 18 2002;324(7347):1193-1194.
  4. Griffiths RI, Kotschet K, Arfon S, et al. Automated assessment of bradykinesia and dyskinesia in Parkinson’s disease. J Parkinsons Dis. 2012;2(1):47-55.
  5. Berardelli A, Rothwell JC, Thompson PD, Hallett M. Pathophysiology of bradykinesia in Parkinson’s disease. Brain. Nov 2001;124(Pt 11):2131-2146.
  6. European Parkinson’s Disease Association. Dyskinesia.2015; hier beschikbaar.
  7. Global Kinetics Corporation.Global Kinetics Corporation Secures Key European Union (EU) Patent for Parkinson’s KinetigraphTM Technology; hier beschikbaar.
  8. Food and Drug Administration.Personal Kinetigraph (PKG) system; hier beschikbaar.
  9. Kotschet K, Johnson W, McGregor S, et al. Daytime sleep in Parkinson’s disease measured by episodes of immobility. Parkinsonism Relat Disord. Jun 2014;20(6):578-583.

10. Horne MH. Comment:New tool for measuring Parkinson’s disease; hier beschikbaar.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap