Algemene Ledenvergadering 16-11-2019

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op zaterdag 16 november 2019 van 11.00 uur  tot 15.30 uur (inloop vanaf 10.30 uur). De vergaderstukken voor deze agenda worden tijdig ter beschikking gesteld op deze pagina van de website. Het thema dit keer: 'Twee belangrijke langjarige studies nader belicht'

Locatie:
Houtrust
Heideweg 23
3829 BC Hooglanderveen

Programma

11.00 uur: Opening door de voorzitter, de heer Jan Lantink

11.05 – 12.00 uur: Parkinson op Maat; een presentatie door projectmanager Tessa van de Zande, over de ontwikkelingen binnen dit in 2017 in het Radboudumc te Nijmegen gestarte project, waaraan inmiddels 390 mensen met parkinson deelnemen.

12.00 – 13.00 uur: Lunchpauze

Tijdens de pauze is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan (bestuur, leden, onderzoekers, patiëntonderzoekers en leden van commissies, werk- en projectgroepen).

13.00 uur: Het formele deel van de vergadering

  1. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 28 mei 2018         
  3. Bespreken en goedkeuren strategisch meerjarenbeleidsplan 2020 - 2023
  4. Uitvoering beleid en activiteiten 2020: Jaarplan 2020 & Begroting 2020
  5. Samenstelling bestuur:
    • Aftredend en herkiesbaar: de heer R.W. Ronkes, vice voorzitter en secretaris
    • Aftredend en herkiesbaar: de heer K. Gilissen, algemeen bestuurslid
  6. Wat verder ter tafel komt

14.30 uur: Propark; een presentatie door onderzoekscoördinator Lisette Charbonnier, over dit binnenkort in het Leids Universitair Medisch Centrum te starten project, waarvoor in de eerste drie jaar 1.250 mensen met parkinson worden geworven.

15.30 uur: Sluiting en na afloop een hapje en drankje.

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk om zich vooraf aan te melden voor de Algemene Ledenvergadering.

Meld u nu aan voor de Algemene Ledenvergadering

Terug naar boven