Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019

Op dinsdag 28 mei 2019 vindt de eerste Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaats. Er staan belangrijke punten op de agenda. Het bestuur van de Parkinson Vereniging nodigt u graag uit om met u terug te blikken op 2018 en samen te kijken naar de toekomst. U komt toch ook?

In verband met de organisatie vragen wij u vriendelijk zich vooraf aan te melden. 

  Meld u nu aan voor de Algemene Ledenvergadering

Er is helaas voor 28 mei 2019 een OV-staking aangekondigd. Gezien het aanzienlijke aantal aanmeldingen voor de vergadering en de belangrijke bespreek- en beslispunten die staan geagendeerd is het desalniettemin belangrijk dat deze Algemene Ledenvergadering gewoon doorgaat volgens planning. 

Komt u met de auto naar de Algemene Ledenvergadering en kan er iemand met u meerijden? Meld dit dan bij de Parkinson Vereniging: 030-656 13 69.

Agenda

Dinsdag  28 mei 2019 van 14.00 uur  tot 16.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur) 

Locatie: 

JOINN! Houten
Onderdoor 5
3995 DW Houten
Tel. 030-7600807

 1. Opening
 2. Workshop verzorgd door de heer K. Vermunt
 3. Agenda, mededelingen en ingekomen stukken
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering 17 november 2018
 5. Jaarverslag en jaarrekening 2018
 6. Concept Strategisch Meerjaren Beleidsplan 2020 – 2023
 7. Samenstelling bestuur
  - Voorstellen van en stemmen over benoeming van de kandidaat algemeen bestuurslid: de heer J.E. Jonker.
 8. W.v.t.t.k.
 9. Sluiting

 

Terug naar boven