Brochure medicijnen KNMP

Brochure medicijnen KNMP

2 augustus 2015

KNMP heeft een brochure uitgebracht voor ouderen die verschillende medicijnen gebruiken. Als u medicijnen op een goede manier gebruikt, kunnen ze uw leven een stuk aangenamer maken. 

Maar medicijnen kunnen ook nadelen hebben. Hoe meer medicijnen u gebruikt, hoe groter de kans is dat u te maken krijgt met die nadelen. En hoe moeilijker het is om de medicijnen op een juiste manier te gebruiken. Veel ouderen gebruiken vijf of meer verschillende medicijnen. Misschien bent u één van deze mensen. In deze brochure leest u over veel voorkomende risico’s van medicijnen en wat u zelf kunt doen om deze te voorkomen. Ook kunt u lezen wat uw arts en apotheker doen om uw medicijnen zo goed mogelijk op elkaar en op u af te stemmen.

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Deze brochure is een coproductie van Platform Mantelzorg Overijssel en Zorgbelang Overijssel. Deze brochure helpt u bij de voorbereiding op het keukeltafelgesprek met de gemeente. Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar zijn.

Mantelzorgers zijn belangrijk voor passende hulp aan mensen met een zorgbehoefte, al dan niet een verwant. Juist bij mantelzorgers moet worden voorkomen dat zij te zwaar worden belast. De mantelzorger heeft dan ook een belangrijke rol tijdens het keukentafelgesprek.
De gemeente gaat tijdens dit gesprek na of het probleem van de cliënt met inzet van het eigen netwerk kan worden opgelost. Daarom is het belangrijk dat u als mantelzorger, samen met degene voor wie u zorgt, goed wordt geïnformeerd over allerlei zaken en dat u goed bent voorbereid op dit keukentafelgesprek.

Deze checklist helpt u zich voor te bereiden op het gesprek met de gemeente in het keukentafelgesprek. Door de onderwerpen langs te gaan kunt u uw eigen situatie in beeld brengen zodat bij het bepalen van een zorg- en ondersteuningsplan voor degene die zorg behoeft, er ook voldoende aandacht is voor uzelf in de positie van mantelzorger.

Download de brochure

Via www.spieracademie.nl is een online cursus te volgen voor het keukentafelgesprek. Kijk op hun website voor meer informatie.

Labels:

Terug naar boven