Webinar M.J. Fox

Webinar M.J. Fox

De Michael J. Fox Foundation organiseert maandelijks een Webinar. Dit zijn workshops die op internet te volgen zijn. In het panel zitten, naast een gespreksleider, diverse deskundigen. Bijv. een neuroloog, neurochirurg maar ook personen met parkinson. 

Een van de Webinars had als onderwerp:

Studies die gaan over het remmen dan wel stoppen van de ziekte van Parkinson.

Bij deze seminar zijn een aantal stellingen c.q. vragen gebruikt, waarna de hiervoor relevante en up-to-date kennis verteld wordt.

Hoe proberen we de parkinson te stoppen?

 • Zorg dat je de toxische alpha-synuclein-eiwit klont voorkomt, afbreekt of opruimt.

 • Leer uit andere studies bij welke samenhang er een lager risico en/of een verminderde progressie van parkinson is.

 • Introduceer therapieën waarbij hersencellen beschermd worden.

Er zijn op dit moment veel, al bij mensen geteste, therapieën in ontwikkeling met de potentie om parkinson te vertragen of te stoppen.

Hoe kan ons immuunsysteem bijdragen aan het attaqueren van parkinson?

 • Antilichamen zijn y-vormige eiwitten die virussen en bacteriën identificeren en neutraliseren.

 • Onderzoekers gebruiken antilichamen om de bekende alpha-synuclein-eiwit klomp te neutraliseren.  Deze eiwitklompen hopen op in de zenuwcel en zorgen uiteindelijk voor celdood.

Twee bedrijven ontwikkelen injecties met alpha-synuclein antilichamen.

Een bedrijf injecteert kunstmatig alpha-synuclein om het lichaam natuurlijke antilichamen aan te laten maken. (Dezelfde werking als bij griepinjecties)

Kunnen we de toxische samenklontering van eiwitten voorkomen?

Een bedrijf is actief met het testen van een geneesmiddel dat de alpha-synuclein stabiliseert, voor het de toxische samenklontering kan vormen. (Beter bekend als Lewy bodies)

Het proces om uiteindelijk de slechte Lewy body samenklontering te krijgen begint met normale monomeer alpha-synuclein. In drie veranderingen kan het Lewy body ontstaan. Het medicijn probeert dit te voorkomen.

Dit onderzoek test bij mensen zonder parkinson, de eerste stap om te controleren of het medicijn veilig is. Als dat zo is, wordt overgestapt op het testen van dit medicijn bij Parkinson.

Wat weten we nu, wat kan helpen om parkinson af te remmen?

Bij het bekijken van studies komen ideeën over nieuwe therapieën naar voren.

Hypertensie (hoge bloeddruk) medicijn (Isradipine)

 • Mensen die dit medicijn (calcium blokker) innemen hebben minder risico om parkinson te krijgen.

 • Labonderzoek laat zien dat Isradipine mogelijk een neurobeschermer is.

 • Fase III onderzoek (Steady-Pd) wordt uitgevoerd om te zien of dit medicijn parkinson afremt.

Antioxidant Uraat voorloper (Inosine)

 • Hoge concentraties Uraat worden geassocieerd met een lager risico om parkinson te krijgen en met het afremmen van de progressie.

 • Labonderzoek laat zien dat Inosine mogelijk een neurobeschermer is.

 • Fase III onderzoek (Sure-Pd) test een samenstelling die in Uraat verandert.

Fase III is de laatste stap in een onderzoek voor officiële goedkeuring (bijv. door de Amerikaanse FDA)

Wat zien we, wat kan helpen bij het afremmen van parkinson?

Nicotine

 • Parkinson komt minder voor bij mensen die roken.

 • Nic-Pd onderzoekt de invloed van nicotinepleisters op de progressie van Parkinson.

We adviseren niet om met roken te beginnen om parkinson te behandelen.

Wat gebeurt er met neurotrofische (groei) factoren?

Deze groeifactoren zijn familie van eiwitten die verantwoordelijk zijn voor de groei van zich ontwikkelende neuronen en het behouden van volwassen neuronen.

 • Deze groeifactoren kunnen niet als medicijn ingenomen worden. Dit vraagt om herseningreep.

 • Slechts de door de ziekte aangedane neuronen moeten groeien.

Wetenschappers verbeteren de aflevermethode:

 • Gebruik genoeg groeifactor.

 • Op de juiste locatie in de hersenen.

 • In een voldoende hoeveelheid tijd.

Twee studies gaan over het verbeteren van deze methode.

Ook oefening kan een boost van deze groeifactor geven.

Kijk deze en andere (Engelstalige) webinars terug via: https://www.michaeljfox.org/page.html?hot-topics-webinar-series&navid=webinar-series

Labels:

Terug naar boven