Thuis uw denkvermogen trainen op uw eigen computer

Thuis uw denkvermogen trainen op uw eigen computer

In 2016 is in het VU medisch centrum te Amsterdam een wetenschappelijk onderzoek gestart naar de mogelijkheid het denkvermogen met behulp van een computertraining bij mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren.

Bij Parkinson kunnen soms al vroeg in de ziekte problemen in het denken optreden, waaronder problemen met het plannen of het behouden van overzicht. Deze problemen kunnen ook effect hebben op het werk en de dagelijkse bezigheden. Tegenwoordig krijgen deze denkproblemen bij de ziekte van Parkinson steeds meer aandacht. Echter, passende behandeling voor deze problemen is nog niet voorhanden. “Cognitieve” training – training van het denkvermogen – zou een passende behandeling kunnen zijn. Deze behandeling is echter nog onvoldoende onderzocht.

Middels deze studie willen wij twee aspecten van een online cognitieve training onderzoeken. Ten eerste willen wij weten hoe goed deze training uit te voeren is door mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zogenaamde haalbaarheidsstudie zal eerst worden uitgevoerd. Op basis van deze haalbaarheidsstudie, zullen mogelijk nog aspecten van de behandeling worden aangepast. De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging spelen hierbij ook een grote rol. Daarna zullen we in een grotere studie onderzoeken wat het effect van de training is op het denkvermogen.

Wat houdt de studie in?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar twintig deelnemers. We zoeken mensen tussen de 50 en 70 jaar oud, die merken dat ze klachten van hun denkvermogen ervaren, zoals moeite met plannen, de aandacht erbij houden en het overzicht bewaren.

Deelnemers zullen verdeeld worden in twee groepen, die elk een andere training zullen volgen. De training kunt u thuis uit voeren en duurt acht weken. Hiervoor hebt u wel een computer (geen Ipad/tablet) nodig met toegang tot het internet. Per week zult u gevraagd worden drie keer 45 minuten te trainen. Voor de training, direct na afloop van de training en vier weken na het stoppen van de training zullen wij u denkvermogen testen aan de hand van een aantal taken. Na afloop van de studie organiseren wij een bijeenkomst, in samenwerking met patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging, waarin u ons uw mening kunt geven over de training.

Interesse?

Als u interesse heeft in deelname aan deze studie, of meer informatie wilt ontvangen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met de uitvoerend onderzoeker:

drs. Tim van Balkom, neuropsycholoog en promovendus
e-mail: t.vanbalkom@vumc.nl
tel: 06 – 256 949 13

Labels:

Terug naar boven