ParkinsonInzicht: Wat vindt u van uw parkinsonzorg?

ParkinsonInzicht: Wat vindt u van uw parkinsonzorg?

De Parkinson Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en ParkinsonNet hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een landelijke kwaliteitsregistratie voor parkinson te ontwikkelen: ParkinsonInzicht. Doel van deze registratie is meer inzicht krijgen in de kwaliteit van de multidisciplinaire zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en met dit inzicht de kwaliteit kunnen verbeteren.

Kwaliteit verbeteren

Voor deze registratie worden gegevens aangeleverd door ziekenhuizen (neurologen en parkinsonverpleegkundigen) en door patiënten en hun naasten (via digitale vragenlijsten). Kwaliteit verbeteren met behulp van de gegevens uit de ParkinsonInzicht-database kan op verschillende manieren.

Vergelijken

Ziekenhuizen (neurologen) kunnen informatie vergelijken met andere ziekenhuizen (neurologen), het zogeheten benchmarken. Door met elkaar in gesprek te gaan over de verschillen in uitkomsten, kunnen ziekenhuizen van elkaar leren en zo de zorg verbeteren. Ook wordt informatie vanuit ParkinsonInzicht transparant, dus openbaar gemaakt. Wanneer voldoende informatie beschikbaar is, kan hiermee in de toekomst keuze-informatie voor de patiënt worden samengesteld.

Bron voor onderzoek

Daarnaast kan de database ook een bron zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kan de database bijvoorbeeld helpen om nieuwe inzichten te krijgen in welke behandelingen het grootste effect hebben.

Doe mee met ParkinsonInzicht

De komende tijd steken de betrokken partijen extra energie in het enthousiasmeren van mensen met parkinson om de vragenlijsten van ParkinsonInzicht te beantwoorden. Want zonder deelnemende patiënten, levert ParkinsonInzicht geen bruikbare informatie voor verbetering van de kwaliteit van zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.

Heeft u of uw partner de ziekte van Parkinson en wilt u ook meedoen met ParkinsonInzicht? Download de brochure, vul de gegevens in en neem deze mee naar uw neuroloog of parkinsonverpleegkundige!

Kijk voor meer informatie op de website.

Labels:

Terug naar boven