Onderzoek naar spraakproblemen bij parkinson

Onderzoek naar spraakproblemen bij parkinson

Communicatie door middel van spraak is wat ons mensen met elkaar verbindt. Al van jongs af aan leren wij te spreken om zo onze gedachten en emoties te delen met anderen. Wanneer het spreken onduidelijk of zelfs onverstaanbaar wordt, dan heeft dit een grote impact op de kwaliteit van leven. 

Effect van medicatie en vermoeidheid

Omdat spraakproblemen vaak aanwezig zijn bij mensen met de ziekte van Parkinson, is onderzoek op dit gebied van groot belang. Binnen ons project aan de Rijksuniversiteit Groningen kijken wij daarom naar spraakproductie. Wij zijn vooral geïnteresseerd naar het effect van medicatie en vermoeidheid op spraak. Het kan namelijk zo zijn dat uw manier van spreken beïnvloed wordt door Levodopa of door uw slaap en fysieke activiteit.

Voorkomen

De resultaten van dit onderzoek kunnen, op de langere termijn, een bijdrage leveren aan de diagnose van de ziekte van Parkinson. Omdat spraakproblemen vaak in een vroeg stadium van de ziekte voorkomen, kan het onderzoeken van spraak helpen om een onderscheid te maken tussen de ziekte van Parkinson en (de hierop lijkende) parkinsonismen. Ook kunnen de resultaten van dit onderzoek gebruikt worden voor de behandeling van spraakproblemen. Zodra we namelijk meer te weten komen over de oorzaak van spraakproblemen, wordt het ook makkelijker om deze op te lossen.

Deelnemers gezocht

U kunt meedoen als u:

  • Gediagnosticeerd bent met de ziekte van Parkinson

U kunt niet meedoen als u:

  • Last heeft van depressie
  • Een bijkomende neurocognitieve ziekte heeft
  • Gebruik maakt van een Duodopapomp of DBS 

Wat er verwacht wordt van de deelnemers

U zult op 4 dagen (bijvoorbeeld 4 zondagen), verspreid over een periode van 1 maand, vijfmaal daags zelf uw spraak bij u thuis opnemen. Tijdens iedere sessie speelt u vervolgens twee spelletjes van ieder vijf minuten met een vriend of partner, waarna u nog een korte woordenlijst voorleest. Ook zal één van de onderzoekers eenmaal bij u thuis langskomen om een en andere mondeling toe te lichten.

Meer informatie

Jidde Jacobi
Rijksuniversiteit Groningen
E-mail-adres: j.jacobi@rug.nl
Telefoonnummer: 06-43825898

Labels:

Terug naar boven