Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Parkinson Vereniging functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn in 2013 vastgelegd in een bestuursreglement en daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van de Parkinson Vereniging, de meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

Het bestuur werkt op basis van een jaarplancyclus, gekoppeld aan een informatieprotocol voor de bestuursvergaderingen. Nieuwe bestuursleden worden gezocht op basis van een op de functie afgestemd profiel en op geleide van een rooster van aftreden (maximaal twee keer drie jaar). Tevens is statutair vastgelegd dat tenminste 3 van de 7 (of een bij een bestuur van grotere omvang evenredig deel) van de bestuursleden zelf patiënt dient te zijn. De kandidaat wordt geworven via een vacature op de website en in het tijdschrift Parkinson Magazine.  De vacature voor voorzitter wordt ook geplaatst in een landelijk dagblad.

Bestuursleden

Voorzitter
Jan Lantink

Vicevoorzitter/secretaris
Raymond Ronkes

Penningmeester
Popko Muller

Algemeen bestuurslid
Henk Blaauw

Algemeen bestuurslid 
Koen Gilissen

Algemeen bestuurslid 
Marja Overvest-Meijer

Labels:

Terug naar boven