Utrecht: Nieuw Tamarinde

Utrecht: Nieuw Tamarinde

Neckardreef 6
3562 CN Utrecht

Naam UTRECHT, CAREYN
NAW-gegevens Locatie: Nieuw Tamarinde, Neckardreef 6, 3562 CN Utrecht, telefoonnummer: 030-2588700.
Parkinsonafdeling Ja. In Nieuw Tamarinde zijn twee revalidatieafdelingen. Een van deze revalidatie-afdelingen (Drakenstein) heeft een parkinson-unit. 
Parkinsonverpleegkundige Ja, binnen Careyn zijn drie Parkinsonverpleegkundigen werkzaam. Zij werken in nauwe samenwerking met de –in Parkinson gespecialiseerde – neuroloog Jorrit Hoff, van het Antonius ziekenhuis. De Parkinsonverpleegkundigen werken zowel in de thuissituatie van de cliënt, hebben hun eigen poli-spreekuren en geven specialistische adviezen en consulten binnen de gehele organisatie, zowel intra- als extramuraal.
ParkinsonNet Ja (specialisten ouderenzorg) 
Ja (Paramedici ParkinsonNet). Ja, er zijn meerdere therapeuten van verschillende disciplines aangesloten bij ParkinsonNet en via hen geschoold. Het gaat om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen. Een van de specialisten ouderengeneeskunde heeft zich ook nadrukkelijk verdiept in Parkinson en werkt hierin nauw samen met neuroloog Jorrit Hoff.
Overige parkinsonactivteiten

Ja. Careyn start in november 2017 in samenwerking met het Antonius ziekenhuis met het ketenzorgpad NIGRA. In dit zorgpad worden Parkinsonpatienten die in aanmerking komen voor zgn advanced therapy (instelling parkinsonmedicatie via pomptherapie) in een kort intensief traject medicamenteus ingesteld en gerevalideerd in het ziekenhuis en verpleeghuis. 

Een van de Parkinsonverpleegkundigen Careyn neemt deel namens Careyn binnen het Parkinsoncafe Nieuwegein in Vreeswijk. 

Er zijn af en toe informatiebijeenkomsten (mantelzorgbijeenkomsten specifiek voor Parkinson). Ook op locatie Snavelenburg in Maarssen worden bijeenkomsten voor patiënten en mantelzorgers georganiseerd. Ook op deze locatie werken geschoolde en bij ParkinsonNet aangesloten paramedici.

De Parkinsonverpleegkundigen spreken ook wel eens bij een mantelzorgsteunpunt. 

Binnen locatie Rosendael heeft er een aantal jaar een Parkinsondagbehandelingsgroep gefunctioneerd die langzaam over is gegaan in een dagbestedingsgroep.

In Nieuw Tamarinde is een Tai Chi groep, geleid door fysiotherapeuten. 

Binnen het ParkinsonNetwerk zijn bijeenkomsten voor verschillende therapeuten.

Labels:

Terug naar boven