Cursus: 'Laatste levensfase'

Cursus: 'Laatste levensfase'

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen wel eens nadenken over hun laatste levensfase, maar dat slechts weinigen hun wensen daarover op papier zetten. De meesten hebben de neiging om deze handeling uit te stellen en dat geldt ook voor mensen met Parkinson(ismen) en hun naasten/mantelzorgers. 

Als gevolg van toenemende problemen met spreken en schrijven kan voor u de bemoeilijkte communicatie een extra barrière vormen. En vaak is onbekend waar de benodigde informatie te vinden is. Het kan veel rust geven als u – juist in de beginfase van uw ziekte - weet dat u de dingen alvast goed geregeld heeft. In deze cursus geven wij u informatie en delen en bespreken wij verschillende zaken die van belang zijn voor u, uw naasten en mantelzorgers ter voorbereiding op de laatste levensfase.

Doelstellingen:

  • U heeft inzicht in de specifieke (medische) aspecten van de laatste levensfase bij Parkinson(ismen).
  • U kunt in veiligheid en vertrouwen met elkaar in gesprek over de laatste levensfase en aspecten die daarbij een rol spelen op fysiek, mentaal, psychisch, sociaal gebied en op gebied van zingeving en bij het dagelijks functioneren.
  • U krijgt inzicht in verschillen tussen Palliatieve zorg, Palliatieve sedatie en Euthanasie, u kent de specifieke aspecten en u wisselt van gedachten over vragen, problemen en dilemma’s hierbij – een en ander om de persoonlijke wensen te kunnen vastleggen.
  • U krijgt praktische informatie over de wilsverklaring en wensenlijst.
  • U bespreekt en bepaalt de rol van de naaste/de mantelzorger en de specifieke aspecten daarbij.

Werkwijze:

De cursus wordt gegeven door twee trainers, waarvan één de ziekte van Parkinson heeft. In de cursus maken we afwisselend gebruik van verschillende werkvormen zoals korte inleidingen, een individuele en (sub)groepsopdrachten, het bespreken van casussen, uitwisselen van ervaringen, praktische oefeningen en groepsdiscussies.

Programma dag 1. Let op, de tijden kunnen per locatie wisselen. 

Programma dag 1
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Kennismaking en Inleiding thema Laatste levensfase
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Communicatie, Voorbereiding tweede bijeenkomst
12.15-12.30 uur Afronding

Programma dag 2
9.45 - 10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur Verdieping thema Laatste levensfase, Omgaan met verliezen
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur Wensenlijst/wilsverklaring en steun hierbij, Hoe verder?
12.15-12.30 uur Evaluatie en afronding

Doelgroep:

Doelgroep: Parkinson(isme)patiënten en hun partner/mantelzorger.

Animatie over wat er komt kijken bij de Laatste Levensfase:

ParkinsonNet ontwikkelde een begrijpelijke animatie over wat er komt kijken bij de laatste fase en de ziekte van Parkinson.

Bekijk hier deze animatie

Ga terug naar de pagina van de Parkinson Academie om te zien voor welke bijeenkomsten u zich nu kunt aanmelden

Labels:

Terug naar boven