Cursus: 'Parkinson? Houd je aandacht erbij!'

Cursus: 'Parkinson? Houd je aandacht erbij!'

Aandacht.jpg

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben niet alleen te maken met de lichamelijke gevolgen van hun aandoening. Er treden ook mentale veranderingen op, met name op cognitief gebied, zoals het verwerken van alledaagse informatie, waarnemen, redene­ren en onthouden. De een zal er minder last van hebben dan de ander, maar bijna iedereen met de ziekte van Parkinson zal één van de hierna geschetste problemen herkennen:

  • je bent bezig aan een verhaal en ineens kan je niet verder, je kunt niet op een woord komen of je verliest zelfs de hele lijn van het verhaal;
  • je bent in een gesprek en je mist de aan­sluiting; je gesprekspartner gaat rustig door, maar jij weet niet meer waar het ook al weer over ging;
  • je hebt moeite om een verhaal of een gebruiksaanwijzing te lezen, je kunt je gedachten er niet bij houden;
  • je hebt moeite in een vreemde omgeving de weg te vinden.

Het is lastig om daarmee om te gaan; het is storend in je sociale contacten. Daarom is er, onder auspiciën van de Parkinson Vereniging een cursus ontwikkeld met de naam: Parkinson? Houd je aandacht erbij!

De cursus omvat meer dan trainen van het geheugen, en is erop gericht mensen met parkinson bewust te maken van de genoemde geestelijke veranderingen. Deelnemers krijgen inzicht in de beperkingen en ontdekken nieuwe manieren om daarmee om te gaan. In groepsverband gaat men aan de slag met een aantal prakti­sche oefeningen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Aandacht en concentratie
  • Geheugen
  • Overzicht houden
  • Plannen
  • Schakelen

In de cursus is ook een bijeenkomst waarvoor een naaste van elke deelnemer wordt uitgenodigd. Zo krijgen ook naasten meer inzicht in de geestelijke veranderingen die vaak voorkomen.

Ga terug naar de pagina van de Parkinson Academie om te zien voor welke bijeenkomsten u zich nu kunt aanmelden

Labels:

Terug naar boven