Revalidatie Friesland

Revalidatie Friesland

5 juni 2018

Elke behandellocatie, zie website.

Revalidatiecentrum/ziekenhuis

 

 

Revalidatie Friesland, locaties Beetsterzwaag, Leeuwarden, Sneek, Drachten, Heerenveen, Dokkum, Meppel, Emmeloord.

Website

 

www.revalidatie-friesland.nl

Adres

 

Elke behandellocatie, zie website

Contactpersoon

 

Audrey Hoogheem-Tantua, revalidatiearts Sneek/Emmeloord

Tel. 0515-488578

en M.T. Hartlief, revalidatiearts Leeuwarden

Tel. 058-2866260

Aanmelden

 

In principe door neuroloog of Parkinson verpleegkundige middels verwijzing naar spreekuur revalidatiearts

Parkinsonprogramma

 

In opzet +/- 4 weken multidisciplinaire observatie, waarna op indicatie ongeveer 10 weken behandelfase

Groep / individueel

 

Individueel

Klinisch / Poliklinisch

 

Poliklinisch

Duur

 

Ongeveer 4-14 weken

PEPP

 

Ja, Beetsterzwaag en Sneek, groep

Andere modules ?

 

nee

Labels:

Terug naar boven