Visie en doelstellingen

Visie en doelstellingen

13 juni 2018

De Parkinson Vereniging is dé organisatie waar iemand met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme naar toegaat als hij of zij iets wil weten over het ziektebeeld. De vereniging is immers de spreekbuis voor de 63.000 mensen met de ziekte van Parkinson(isme) en hun verwanten.

Missie: hier staan we voor

De Parkinson Vereniging is de vereniging van en voor mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. Het is daarmee ook dé plek waar iedereen met zijn vragen m.b.t. Parkinson(ismen) terecht kan.

Visie: hier gaan we voor

  • Wij vragen aandacht voor parkinson en parkinsonismen en bevorderen (h)erkenning van deze aandoeningen.
  • Wij bieden onafhankelijke, betrouwbare en complete informatie en werken daartoe samen met alle relevante partijen om mensen met parkinson of parkinsonismen en hun naasten optimaal te informeren en ondersteunen.
  • Wij bieden een platform voor ontmoeting. Kennis en ervaringen delen en leren van elkaar staan daarin centraal.
  • Wij stellen ons op als krachtige, kritische en duidelijk zichtbare collectieve belangenbehartiger.
  • Wij laten binnen het wetenschappelijk onderzoek naar parkinson en parkinsonismen de stem van onze leden duidelijk klinken om zo de richting en kwaliteit van het onderzoek (fundamenteel en toegepast) te beïnvloeden. Samen met andere organisaties streven we naar een wereld waarin parkinson en parkinsonismen te genezen zijn.

Wij willen in het belang van mensen met parkinson of een parkinsonisme en hun naasten op al deze activiteiten excelleren.

Medische zorg speelt een zeer belangrijke rol in het leven van mensen met parkinson of een parkinsonisme. Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de zorg zodat mensen met parkinson of een parkinsonisme zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat ze willen leiden.

Deze beleidsprioriteiten leiden tussen 2020 en 2023 tot een groot aantal activiteiten. Wilt u hier meer over weten, lees dan het meerjarenbeleidsplan 2020-2023.

Lees hier het strategisch meerjarenbeleidsplan 2020-2023

 

Labels:

Terug naar boven