Parkinson Adviesraad (PAR)

Parkinson Adviesraad (PAR)

De Parkinson Vereniging heeft twee adviesraden die samen - als ‘kamers’ - de Parkinson Adviesraad (PAR) vormen:

 • De Patiëntenkamer van de PAR (voorheen onderdeel van de Werkgroep Wetenschap en Ethiek, WWE) afkorting PK-PAR
 • De Zorgprofessionalskamer van de PAR (voorheen MAR en PAZ), afkorting ZK-PAR

De patiëntenkamer van de PAR

Van de PK-PAR wordt verwacht dat ze zich op de hoogte stelt van de ontwikkelingen in onderzoek en behandeling van de ziekte van Parkinson, parkinsonismen en co-morbiditeit (samenvallen van verschillende aandoeningen).
Daarnaast moet de PK-PAR zich een mening vormen over ethische vraagstukken in relatie tot parkinsononderzoek.
Toegerust met deze kennis streeft de patiëntenkamer ernaar om het bestuur goed onderbouwde adviezen te geven.

Door middel van bijdragen in Parkinson Magazine en op de site van de Parkinson vereniging wordt de verworven kennis met de verenigingsleden gedeeld. 

De PK-PAR:

 1. Verzorgt mede de afhandeling van de jaarlijkse subsidieronde van de PV voor onderzoeksprojecten.
 2. Actualiseert de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging.
 3. Voorzitter en/of secretaris van de kamer hebben regelmatig overleg met de beleidsmedewerker van de Parkinson Vereniging voor organisatorische en inhoudelijke coördinatie.
 4. Neemt deel aan themabijeenkomsten van de gehele PAR.
 5. Verzorgt jaarlijks van haar werkzaamheden een schriftelijk verslag voor de algemene ledenvergadering (ALV).

De leden van de PK-PAR beschikken bij aanvang van het lidmaatschap minimaal over een werk- en denkvermogen op HBO niveau. De taken van de PK-PAR zijn zo divers en gevarieerd dat deze voorwaarde wordt gesteld om de kwaliteit van het werk te waarborgen. Daarnaast  is men lid van de vereniging en is betrokkenheid bij de ziekte van Parkinson een vereiste, hetzij als patiënt hetzij als mantelzorger.

 • Jobien Wind (technisch voorzitter)
 • Martin van Schijndel
 • Wim Simons
 • Joop Jansen
 • Piet van de Schilde
 • Jan Gouman
 • Bibiane Etty
 • Danny Geldtmeijer
 • Lodewijk de Waal
 • Theo Zuidema

Zorgprofessionalskamer

De zorgprofessionalskamer van de PAR, afkorting ZK-PAR, is een raad van zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De samenstelling is multidisciplinair. De ZK-PAR is per 2014 een samenvoeging van en vervanging voor de Medische Adviesraad (MAR) en Parkinson Adviesraad Zorg (PAZ).

 • Dhr. Prof. Dr. Van Hilten (voorzitter)
 • Mevr. Dr. Van den Heuvel (secretaris)
 • Dhr. Dr. Van Laar
 • Mevr. Dr. Boon
 • Dhr. Dr. Oudegeest
 • Dhr. Dr. Munneke

 Adviesgroep

 • Mevr. Drs. Sturkenboom
 • Dhr. Dr. De Goede
 • Dhr. Prof. Dr. Bloem
 • Dhr. Dr. Tissingh
 • Dhr. Dr. De Bie
 • Dhr. Dr. Hoff
 • Dhr. Dr. Van Vugt
 • Mevr. Dr. Foncke
 • Mevr. Drs. Oster
 • Mevr. Dr. A.A. Duits 
 • Dhr. Drs. Hommel
 • Mevr. Drs. Daeter

Labels:

Terug naar boven