Werkgroep aanvullende Therapieën (WAT)

Werkgroep aanvullende Therapieën (WAT)

14 juni 2018

Het verenigingsstandpunt met betrekking tot aanvullende therapie is:

‘Het is even onverstandig alle vormen van aanvullende geneeswijzen toe te juichen als om ze te verwerpen'. Deze zin komt uit de Parkinson Magazine van april 1982. Hij geeft precies aan waar de vereniging nog steeds staat in de discussie over aanvullende therapieën.

De Parkinson Vereniging ondersteunt mensen met de ziekte van Parkinson en aanverwante ziektebeelden, bij het zoeken naar verantwoorde mogelijkheden die hen maximale gezondheid, vitaliteit en een hogere kwaliteit van leven kunnen geven.

Voor sommigen betekent dit dat zij naast de reguliere zorg ook aanvullende en/of aanvullende therapieën zullen willen onderzoeken op hun bruikbaarheid voor dat doel. Een belangrijk criterium voor de bruikbaarheid van een reguliere of aanvullende therapie is verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Een ander criterium kan zijn een ruime ervaring in de praktijk (evidence based).

Werkgroep Aanvullende Therapieën

De Werkgroep Aanvullende Therapieën van de vereniging is onder meer in het leven geroepen om uit het zeer ruime aanbod van aanvullende therapieën, juist die te selecteren die aan één van deze criteria voldoen of er aan kunnen gaan voldoen. De nadruk ligt hierbij op het onderzoeken van therapieën die nog niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, maar wel van grote waarde kunnen zijn voor mensen met dit ziektebeeld. Een probleem hierbij is de veelheid aan behandelwijzen en therapieën en het gebrek aan informatie en onderzoek over de werkzaamheid van deze therapieën in relatie tot de Ziekte van Parkinson. Dit maakt het voor patiënten doorgaans lastig inzicht te krijgen in welke therapieën voor hen van waarde zouden kunnen zijn. De WAT probeert op systematische wijze de meest onderzochte therapieën in kaart te brengen en voor Parkinsonpatiënten toegankelijker te maken. De WAT doet dit door middel van korte beschrijvingen per therapie, en waar mogelijk verwijzigen naar artikelen, relevante sites en patiëntenfora.

De behandelaars

Aanvullende therapieën worden uitgeoefend door artsen en niet-artsen. Indien zij door artsen beoefend worden, elk met hun eigen specialiteit, mag een goede kwaliteit van de behandeling verwacht worden. Aanvullende therapieën, uitgeoefend door niet-artsen kunnen extra risico's opleveren. Er zijn ook therapeuten, zonder vrijwel enige opleiding, die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde therapie, maar die niet als een geneeskundige gezien kunnen worden. In die gevallen wordt geadviseerd om na te gaan of zij bij een beroepsorganisatie zijn aangesloten. Meer informatie over behandelaars kan ook worden verkregen via de Infolijn Alternatieve Geneeswijzen, http://infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl/.

Vergoeding aanvullende therapieën

Los van de huidige wetenschappelijke kennis en bestaande ervaringen staat het vanzelfsprekend een ieder vrij om te experimenteren en te zoeken naar mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan een zo gezond en vitaal mogelijk leven van optimale kwaliteit. Belangrijk is dat men zich bewust is van de risico's die daarmee samenhangen, zoals mogelijk te hoge verwachtingen en hoge kosten. Niet alle zorgverzekeraars zijn overtuigd van het nut van deze behandelingen en verstrekken geen of slechts een gedeeltelijke vergoeding.

Effect op het verloop van de ziekte

Het is daarnaast goed te beseffen dat aanvullende therapieën, net als overigens reguliere, geen effect hebben op het verloop van de ziekte van Parkinson - al kan men zich er wel degelijk beter bij voelen - en mogelijk schadelijke bijwerkingen kunnen hebben. Nieuwe experimenten en nieuw onderzoek kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden die wetenschappelijk onderzocht kunnen worden en die voor iedereen beschikbaar kunnen komen. Het is daarom goed om positieve resultaten met aanvullende therapieën te melden aan de behandelend specialist.

Raadpleeg uw behandelend arts

De vereniging adviseert om bij gebruikmaking van aanvullende therapieën en/of experimenten, dit altijd eerst te overleggen met de behandelende huisarts, neuroloog of apotheker. Ook als het gaat om b.v. voedingssupplementen. Niet alles wat bij de drogist of elders verkrijgbaar is, is (zeker in combinatie met andere medicijnen) geheel onschuldig.

Labels:

Terug naar boven