IJmuiden: Stichting Zorgbalans

IJmuiden: Stichting Zorgbalans

21 juni 2018

Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden

Naam Stichting Zorgbalans, locatie Velserduin
NAW-gegevens

Velserduin
Scheldestraat 101
1972 TL IJmuiden

Parkinsonafdeling Geen.
Parkinsonverpleegkundige Geen, wel structureel overleg met de parkinsonverpleegkundige van het Spaarne Gasthuis Ziekenhuis.
ParkinsonNet Ja, er is sprake van een Parkinson-expertteam. Dit expertteam bestaat uit twee fysiotherapeuten, drie ergotherapeuten, een specialist ouderengeneeskunde en een logopedist, allen geschoold en aangesloten bij ParkinsonNet. Daarnaast is de diëtist voornemens de basisscholing van het ParkinsonNet te gaan volgen en dan aan te sluiten bij het expertteam. De behandelaren dragen zoveel als mogelijk zorg voor de behandelingen op de locaties. Daarnaast kunnen alle expertteamleden ingezet worden bij specifieke vragen van collega’s en verzorgen ze met enige regelmaat scholing voor de verzorging. Ook in de 1e lijn van het verzorgingsgebied van de verpleeghuizen kunnen de leden van het expertteam ingezet worden (om zo opname te voorkomen of nazorg te leveren).
Overige parkinsonactivteiten Geen.

Labels:

Terug naar boven