Biomarkers bij familiaire Lewy body dementie

Biomarkers bij familiaire Lewy body dementie

In het Erasmus MC wordt onderzoek gedaan bij patiënten met Lewy body dementie en hun familie. Hieronder vindt u informatie over dit medisch-wetenschappelijke onderzoek.

1. Wat is het onderwerp en het doel van het onderzoek?

Een groot deel van de patiënten met Parkinson (ongeveer 90%) krijgt in de loop van de ziekte problemen met het denken zoals vergeetachtigheid, verminderde aandacht en moeite om dingen te plannen. Het blijkt, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, dat veel patiënten met de ziekte van Parkinson al vroeg in hun ziekte te maken krijgen met deze denkproblemen. Een deel van deze patiënten ontwikkelt uiteindelijk een Parkinsondementie. Er is veel overlap met Lewy body dementie. Deze vorm van dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende oorzaak van een dementie. Naast de problemen met het denken, hebben patiënten last van hallucinaties, sufheid en parkinsonachtige verschijnselen. Het is lastig om Lewy body dementie te onderscheiden van de ziekte van Parkinson. Dit komt omdat er overlappende klachten zijn en ziekte-specifieke kenmerken (de zogenaamde biomarkers) ontbreken. Dit is erg vervelend, aangezien mensen met deze ziekten en hun naasten lang in onzekerheid zitten en zij soms verkeerde medicatie krijgen, die de klachten kunnen verergeren.

Het doel van dit onderzoek is om kenmerken te vinden, die we kunnen gebruiken om Lewy body dementie eerder vast te stellen en het beloop van de achteruitgang van denkfuncties te voorspellen. Ook willen we onderzoeken waarom patiënten met de ziekte van Parkinson denkproblemen ontwikkelen.

2. Wat wordt er onderzocht?

Wij verzamelen van patiënten met Lewy body dementie en van patiënten met de ziekte van Parkinson met al dan niet problemen met het denken allerlei gegevens wat betreft het functioneren en we nemen bloed en eventueel hersenvocht af. Daarnaast wordt er een MRI-scan van de hersenen gemaakt. De MRI-scan van patiënten met Lewy body dementie en van patiënten met de ziekte van Parkinson worden met elkaar vergeleken. Op de MRI-scan wordt een klein gebied van de hersenen bekeken (de insula) waarvan wij denken dat deze is aangedaan bij patiënten met Lewy body dementie en een rol speelt bij het ontstaan van denkproblemen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. 

3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Voor dit onderzoek zien wij u een dag in het Erasmus Medisch Centrum. Het onderzoek zal een aantal uur duren. Na twee jaar worden de onderzoeken herhaald.

4. Wie kan deelnemen?

U kunt aan het onderzoek deelnemen als:

  • u Lewy body dementie heeft,
  • en u minstens één familielid heeft die ook dementie of de ziekte van Parkinson heeft en zou willen meedoen met dit onderzoek.

5. Zijn er kosten of vergoedingen aan dit onderzoek verbonden?

Alle reiskosten worden vergoed.

6. Heeft u interesse of vragen?

Bij interesse, vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met arts-onderzoeker L. Vergouw (telefoonnummer: 010-7043822 of l.vergouw@erasmusmc.nl).

Labels:

Terug naar boven