Cognitieve gedragstherapie voor angstklachten bij de ziekte van Parkinson

Cognitieve gedragstherapie voor angstklachten bij de ziekte van Parkinson

Angst is voor veel mensen een vaag begrip. Bij angstklachten kunt u denken aan veel piekeren, zorgen over de toekomst, het gevoel geen controle te hebben, niet kunnen ontspannen, of zich voortdurend onrustig of nerveus voelen. Ook worden situaties die mogelijk ongemak of een gevoel van onbehagen bezorgen vaak vermeden. Dit kunnen sociale situaties zijn, zoals verjaardagen, het ontmoeten van nieuwe mensen, maar ook openbare gelegenheden, zoals in de rij staan voor de kassa of plaatsen met grote mensenmassa’s. 

Angstklachten komen veel voor bij de ziekte van Parkinson. Ze kunnen uw functioneren ernstig belemmeren en vormen vaak een nog grotere belasting dan de bewegingssymptomen, zowel voor u als voor uw omgeving. Het is daarom belangrijk dat dit soort klachten herkend en behandeld worden. Hierbij is het bovendien belangrijk dat de behandeling wordt afgestemd op de situatie en behoeftes van elke patiënt. 

Wat is het doel van het onderzoek?

In het Maastricht UMC+ hebben wij een behandeling ontwikkeld gebaseerd op cognitieve gedragstherapie, een vorm van psychotherapie, die specifiek bedoeld is om angstklachten bij parkinsonpatiënten te behandelen. Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken of deze behandeling effectief is in het verminderen van angst bij parkinsonpatiënten. Hiervoor nemen wij zowel voor als na de behandelperiode vragenlijsten af, evenals na drie en na zes maanden om zo ook de effecten van de behandeling op de lange termijn in kaart te brengen. Daarnaast onderzoeken wij welke gebieden in de hersenen betrokken zijn bij deze angstklachten en wat het effect is van de behandeling op de activiteit van deze hersengebieden. Dit zal onderzocht worden door middel van een hersenscan (een zogenaamde MRI scan) voor en na de behandeling. De MRI scan is echter optioneel. Het gehele onderzoek vindt plaats in het Maastricht UMC+. Deelnemers ontvangen een reiskostenvergoeding.

Wat houdt het onderzoek in? 

Het onderzoek is een gerandomiseerd onderzoek; dat wil zeggen dat het toeval bepaalt of u cognitieve gedragstherapie krijgt, of dat u wordt ingedeeld in de zogenaamde controlegroep. Dit laatste houdt in dat wij na ongeveer 6 weken telefonisch contact opnemen om te kijken hoe het met u gaat. Dit gesprek bevat geen therapieonderdelen. U krijgt dan na afloop van de onderzoeksperiode wel alsnog de mogelijkheid om de therapie te ondergaan. 

 Indien u aan de behandelgroep wordt toegewezen, ziet het verdere verloop er als volgt uit. U krijgt in 10 wekelijkse sessies vaardigheden aangeleerd die kunnen helpen om uw angst te verminderen. Zowel tijdens de sessies maar ook thuis gaat u met deze technieken aan de slag. Zo wordt het onderdeel van uw dagelijks leven en heeft u er ook op de lange termijn voordeel van. Na afloop van de therapie vindt er nog een opfris-sessie plaats, waarin de therapeut u nog eventuele extra handvatten kan meegeven voor het toepassen van de geleerde vaardigheden in de thuissituatie. 

Interesse?

Heeft u angstklachten en bent u geïnteresseerd om aan deze studie mee te doen, of wilt u meer informatie ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam: 

Dr. Anja Moonen, neuropsycholoog en Postdoc onderzoeker
Email: anja.moonen@maastrichtuniversity.nl 
Tel: 043 3881027 (ma-di-wo)  

Drs. Anne Mulders, neuropsycholoog en promovendus
Email: a.mulders@maastrichtuniversity.nl
Tel: 043 3881030

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research

Labels:

Terug naar boven