Groningen: Maartenshof

Groningen: Maartenshof

30 juni 2018

Zorggroep Groningen
Schaaksport 100-102
9728-PG Groningen

Naam ZORGGROEP GRONINGEN, GRONINGEN
NAW-gegevens

Zorggroep Groningen
Schaaksport 100-102
9728-PG Groningen
www.zorggroepgroningen.nl

Parkinsonafdeling Ja, locatie Maartsenshof
Parkinsonverpleegkundige Ja, binnen de Zorggroep zijn er 2 Verpleegkundig Parkinson Consulenten werkzaam
ParkinsonNet

Ja, binnen elke behandelgroep is minstens 1 behandelaar aangesloten bij ParkinsonNet.
Ja, specialist ouderengeneeskunde

Overige parkinsonactivteiten

Punt voor Parkinson, expertisecentrum www.puntvoorparkinson.nl Dit is een samenwerkingsverband met het UMCG, Martini ZH, en Zorggroep Groningen: Het eerste punt van Parkinson in Nederland.

  • Punt voor Parkinson kliniek, kortdurende opname. Indicaties: medicatieinstellingen/bijstelling, pompen, DBS, revalidatie
  • Punt voor Parkinson, expertisecentrum (polikliniek voor patienten van ziekenhuizen, behandelaren) gevestigd op locatie Maartenshof.
  • Parkinson longstay 16 clienten, clienten met de ziekte van Parkinson wonen in kleinschallige setting
  • Parkinson dagbehandeling, groepen somatiek en cognitief
  • Parkinson Café Groningen
  • Dagbesteding, dit leveren we als Zorggroep zelf, en dagbehandeling groep (zie boven)
  • Beweeggroep ziekte van Parkinson en  RGM beweeg/cognitiegroep

Onderzoek: ja,  Wetenschappelijk onderzoek: UMCG

Informatiebijeenkomsten:

  • PEPP trainingen
  • Scholingen door Verpleegkundig Parkinson Consulenten zowel intern, als extern in het land
  • Parkinson Platform Noord Nederland, maandelijkse intervisiebijeenkomsten/casusbesprekingen ( neurologen en Parkinson verpleegkundigen)

Labels:

Terug naar boven