Dordrecht: Protestantse Zorggroep Crabbehoff

Dordrecht: Protestantse Zorggroep Crabbehoff

8 juli 2018

Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht

Naam PROTESTANTSE ZORGGROEP CRABBEHOFF (DORDRECHT)
NAW-gegevens Protestantse Zorggroep Crabbehoff, Groen van Prinstererweg 38, 3317 SP Dordrecht
Parkinsonafdeling

Nee. Bij opname is dit meestal niet de hoofddiagnose. Veel parkinsonpatiënten worden gezien in de eerstelijns behandeling of zitten verspreid door de zorgafdelingen (zowel somatiek, NAH als op de revalidatie). Een kleinschalig wonen afdeling op de locatie Het Houtens Erf in Houten (8 plaatsen).

Parkinsonverpleegkundige Ja, Cora Slot. Zij is ook aangesloten bij ParkinsonNet.
ParkinsonNet Ja (specialisten ouderenzorg) Ja, Hans Koning 
Ja (Paramedici ParkinsonNet) Ja, 3 fysiotherapeuten, 1 ergotherapeut, 1 logopedist en 1 diëtist. Allemaal zijn ze aangesloten bij ParkinsonNet.  
Overige parkinsonactivteiten

Ja.

Parkinson Café. In de Drechtsteden is het zo geregeld dat er van de Paramedici steeds afwisselend mensen bij aanwezig zijn tijdens de bijeenkomst van een café. Dit houdt in dat paramedici van Crabbehoff eens in de zoveel bijeenkomsten een keer aanwezig zullen zijn.

Dagbesteding. Dagbehandeling is niet speciaal ingericht op ZvP, echter zijn er wel veel cliënten aanwezig met de diagnose M. Parkinson. Hierdoor is ook een Evv-er gespecialiseerd in de aandoening M. Parkinson. 

Beweeggroep ziekte van Parkinson. Niet specifiek voor Parkinson aanwezig, 2 Bewegingsagogen die de Ronnie Gardiner methode beheersen waardoor specifieke therapie wel mogelijk is.

Short stay. Een kort verblijf/ opname mogelijkheden zijn te bespreken met onze zorgwinkel.

Onderzoek. We doen mee aan de ParkinsonThuis studie vanuit fysiotherapie.

Informatiebijeenkomsten. Hebben wij als Crabbehoff niet. Mensen kunnen natuurlijk wel altijd met vragen terecht ongeacht het stadium van de aandoening.

Labels:

Terug naar boven