3. Blijven werken door aanpassingen

3. Blijven werken door aanpassingen

22 september 2018

Parkinson eist beetje bij beetje z’n tol. Waarschijnlijk wilt u toch zo lang mogelijk een actieve rol blijven spelen op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn aanpassingen nodig. In dit hoofdstuk worden allereerst een aantal klachten besproken, waardoor aanpassingen nodig kunnen zijn. Daarna gaan we dieper in op welke aanpassingen er mogelijk zijn. En tot slot leest u hoe u deze aanpassingen kunt realiseren. Zowel wanneer u in loondienst bent, als wanneer u zelfstandig ondernemer bent.

Tip

Het is belangrijk op tijd na te denken over eventuele aanpassingen in uw werk. Uit onderzoek is gebleken dat bijna alle mensen met parkinson die werken vroeg of laat aanpassingen nodig hebben.

Waardoor kunnen aanpassingen nodig zijn?

Werkenden met parkinson geven aan dat ze in toenemende mate problemen in hun werk ervaren. Aspecten van het werk die zij in onderzoek het meest aangaven als belemmerd zijn:

 • Gebruik van handen en vingers (bijvoorbeeld bij computergebruik)
 • Het tegelijk uitvoeren van verschillende taken (multitasking, zoals notities maken bij een overleg
 • Omgaan met stress of werkdruk
 • Communicatie, zoals praten in een groep
 • Statische belasting, zoals langdurig staan en zitten

Misschien herkent u enkele van deze belemmeringen bij uzelf. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat u ze allemaal gaat ervaren. Dit hangt niet alleen af van het individuele verloop van de ziekte, maar ook van het soort werk en functie dat u heeft. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen in activiteiten van een kok of een accountmanager.

De symptomen die werken moeilijker maken

De symptomen die het werk moeilijker kunnen maken zijn ook divers. Het kan gaan om mentale en fysieke klachten. De volgende klachten werden in het onderzoek onder werkenden met parkinson het meest genoemd:

 • Vermoeidheid
 • Traagheid van bewegen
 • Verminderde concentratie
 • Beven
 • Afname fysieke kracht
 • Veranderd looppatroon
 • Verminderde coördinatie
 • Verminderd geheugen
 • Spraakproblemen

Deze symptomen hoeven niet direct erg te zijn en medicatie kan verlichting geven van bepaalde symptomen. Maar op een gegeven moment komt er waarschijnlijk een punt dat u niet meer aan alle verwachtingen kunt voldoen. Bijvoorbeeld omdat u deadlines niet meer haalt.

Welke aanpassingen zijn er?

Een aanpassing in uw taken of minder uren werken kan in veel gevallen een verbetering geven. Maar werkaanpassingen zijn er in veel meer vormen en het vraagt maatwerk om te bepalen wat het beste past bij uw situatie en mogelijkheden. Afhankelijk van de voortgang van de ziekte zal bijstelling van de aanpassingen nodig zijn.

Hieronder staat een indeling naar de soorten van werkaanpassingen die er zijn. Het is goed u hiervan bewust te zijn wanneer u oplossingen zoekt of wanneer u hierover met anderen in gesprek bent.

Organisatorische aanpassingen

Dit zijn aanpassingen die te maken hebben met hoe uw werk is georganiseerd. Dit kan te maken hebben met bijstelling van uw takenpakket of de ruimte waarin u werkt (bijvoorbeeld met minder lawaai of prikkels in het algemeen). Organisatorische aanpassingen komen niet alleen voort uit symptomen van parkinson. Er moet ook rekening worden gehouden met bijwerkingen van medicatie. Zo kan het zijn dat u niet langer op hoogte kan werken of het niet meer kunt werken met gevaarlijke machines. Een organisatorische aanpassing kan ook zijn hoe uw rustmomenten op het werk zijn georganiseerd. Kortom: organisatorische aanpassingen zijn er in heel veel vormen.

Technische aanpassingen

Dit zijn aanpassingen waarbij (technische) middelen en materialen worden gebruikt om met de beperkingen het werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld een aangepaste computermuis of een armsteun bij een werktafel of machine.

Aanpassingen in werktempo

Vaak wordt het werktempo vanzelf wat lager, maar als de verwachtingen over werkproductie hetzelfde blijven zal werkdruk en stress toenemen. Het aanpassen van werktempo houdt daarom in: het bijstellen van verwachtingen over de werkproductie.

Aanpassingen in werktijd

Deze aanpassing kan inhouden: minder uren werken, uren anders verdelen over de werkweek of op aangepaste tijden beginnen of stoppen. Een voorbeeld is dat als er eerst vijf hele dagen werd gewerkt, er in plaats daarvan halve dagen wordt gewerkt. Deze werkaanpassing is logisch als vermoeidheid een rol speelt.

Aanpassingen in werkbegeleiding

Hier gaat om de mogelijkheid voor extra begeleiding. Bijvoorbeeld: coaching of ondersteuning bij specifieke werktaken of het aanleren van nieuwe handelingen of werkprocessen.

Aanpassingen realiseren

Er zijn dus wel mogelijkheden om met verschillende soorten aanpassingen, passend bij uw functie, uw mogelijkheden en moeilijkheden, langer actief te blijven. Maar hoe komt u tot die aanpassingen die precies bij u en uw werksituatie passen? Een eerste advies over aanpassingen kunt u waarschijnlijk al vinden bij de parkinsonverpleegkundige en uw neuroloog, en afhankelijk van het soort problemen wellicht ook bij de fysiotherapeut, de psycholoog of de ergotherapeut. Degene die aangesloten zijn bij ParkinsonNet zijn extra geschoold in parkinson en te vinden via de zorgzoeker van ParkinsonNet.

Ga naar de parkinson zorgzoeker

Aanpassingen realiseren wanneer je in loondienst bent

Wanneer u in loondienst bent, kan een bedrijfsarts helpen om met u te kijken wat wel en niet meer kan in relatie tot uw werk. Hij kan helpen informatie aan te leveren waarmee een arbeidsdeskundige advies kan geven over mogelijkheden voor aanpassingen. Beiden worden ingehuurd door uw werkgever. Hun doel is natuurlijk ook het verzuim laag te houden. Het komt een enkele keer voor dat één van hen daarbij wat teveel aan de kant van de werkgever gaat staan. De meeste bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen zullen echter wel degelijk uw gezondheid en toekomst voorop stellen en met u samen de beste mogelijkheden zoeken.

Vaak liggen het belang van de werkgever en van uzelf daarin ook niet zover uit elkaar. Wanneer u zich niet kunt vinden in hun conclusies, kunt u een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Uiteindelijk moet u samen met uw werkgever aanpassingen realiseren die het mogelijk maken dat u weer meedraait in wat u nog kan. Voor werknemer en werkgever is samen zoeken naar de mogelijkheden trouwens verplicht via de Wet verbetering Poortwachter.

Ga naar de website van het UWV

Lees meer over de wet verbetering Poortwachter

Lees hier meer over financiële regelingen

Advies over aanpassingen wanneer je werkt als zelfstandige

Wanneer u niet in loondienst bent, maar als zelfstandige werkt (in welke vorm dan ook) heeft u wellicht ook advies over aanpassingen nodig. De verschillende disciplines die u binnen ParkinsonNet vindt, kunnen u waarschijnlijk al een heel eind op weg helpen. Ook kunt u bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige inhuren. Dit brengt dan wel kosten met zich mee.

Indien u bent verzekerd, schakel hierbij dan ook de AOV verzkering in. Die heeft er baat bij dat u zo lang mogelijk aan het werk blijft, en is vaak bereid om een (groot) deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Dit kunnen aanpassingen op kantoor zijn, maar ook thuis. Denk aan een hoog/laag bureau, aangepast toetsenbord en muis, en bureaustoel.

De werkgroep 'Parkinson en Werk' verzorgt regelmatig een workshop over werken met parkinson. Een overzicht van geplande cursussen en workshops staat op de pagina van de Parkinson Academie. Heeft u een persoonlijke vraag over werken met parkinson? Stuur dan een mail naar de helpdesk van de werkgroep 'Parkinson en Werk' onder vermelding van 'Parkinson en Werk'.

Mail nu naar de helpdesk

Labels:

Terug naar boven