Oproep: deelnemers gezocht met parkinson en stemproblemen

Oproep: deelnemers gezocht met parkinson en stemproblemen

In het kader van mijn afstuderen aan de hbo-bachelor opleiding logopedie doe ik onderzoek naar stemstoornissen bij mensen met de ziekte van Parkinson, die logopedische therapie volgen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar deelnemers met de ziekte van Parkinson met stemproblemen die hieraan willen meewerken.

Het effect van koorzang op de stemkwaliteit bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Achtergrond van het onderzoek

Robert Harris (neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen) heeft onlangs onderzoek gedaan naar mensen met de ziekte van Parkinson en zang. Uit het onderzoek blijkt: “wie zingt is even Parkinson de baas”. Er is echter weinig bekend over het effect op het spreken van het aanbieden van een groepsactiviteit in combinatie met zingen. Zou het spreken kunnen verbeteren door deel te nemen aan een parkinsonkoor?

Ik vraag uw hulp om mee te werken aan een onderzoek naar het effect van therapie op de stemkwaliteit, de luidheid en spreektoonhoogte bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Wat betekent deelname voor u?

Indien u besluit mee te doen, wordt een interview bij u thuis afgenomen. U wordt gevraagd een leestekst hardop voor te lezen. Na vier weken wordt wederom een interview bij u afgenomen en leest u weer een leestekst hardop voor.

Bent u woonachtig in (de regio) Nijmegen en of Doorn, dan is het ook mogelijk om gedurende vier weken deel te nemen aan het parkinsonkoor.

Wie ben ik?

Ik ben Pieternel van Lent en zit in het laatste jaar van mijn studie logopedie. Ik heb onder meer stagegelopen bij Quarijn (ouderenzorg) in Doorn. Tijdens deze stage heb ik mensen met de ziekte van Parkinson logopedisch behandeld. In mijn huidige functie ben ik beroepsvioliste in het Gelders Orkest.

Anonimiteit

Alle gegevens en de daarbij behorende uitkomsten van het onderzoek worden geanonimiseerd. Audio-opnames worden na afloop van het onderzoek vernietigd.

Wilt u meer informatie? U kunt mij bellen op het nummer 06 - 21601023 of mailen naar: pieternelvanlent@hotmail.com

Als dank voor deelname

Als dank voor deelname aan het onderzoek ontvangt u een vrijkaartje voor een concert van het Gelders Orkest in Arnhem of Nijmegen.

Aanmelden

U kunt zich voor het onderzoek aanmelden door het deelnameformulier in te vullen. Dit is mogelijk tot en met januari 2019.

Download het deelnameformulier

Ik hoop van u te horen!

Vriendelijke groeten,

Pieternel van Lent
Tollensstraat 12
6824NS Arnhem

Tel. 06- 21601023
pieternelvanlent@hotmail.com

Labels:

Terug naar boven