Subsidieronde 2019

Subsidieronde 2019

Laatst gewijzigd op 6 maart 2019

Het is niet meer mogelijk om projecten in te dienen voor de subsidieronde van 2019. Het is wel mogelijk om subsidie aan te vragen voor drukkosten van proefschriften, stages of congresbezoeken.

De Parkinson Vereniging richt zich op toepassingsgericht onderzoek. Hiermee worden projecten bedoeld, waarvan de resultaten na afloop van het project min of meer direct van nut zijn voor de parkinsonpatiënten van nu. De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2016-2019 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda:

De activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek richten zich op de volgende prioriteiten:

  1. Het versterken van de gezonde kant van de mens met parkinson(isme). Denk hierbij bijvoorbeeld aan coping (kunnen omgaan met…), het beheersen van je energiebalans, maar ook aan de invloed van beweging.
  2. Het verbeteren van de instelling op en afstemming van medische behandeling. Denk hierbij onder andere aan het tegengaan van bijwerkingen, het inzetten van geavanceerde therapieën (Deep Brain Stimulation, Duodopa, Apomorfine), het bevorderen van therapietrouw. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de behandeling van pijn.
  3. Het inzetten van aanvullende therapieën. Hieronder valt ook voeding.
  4. De Parkinson Vereniging richt zich hierbij op het vergroten van patiëntvaardigheden op bovengenoemde thema’s, waardoor de mens met parkinson(isme) zo veel mogelijk de regie heeft en houdt over zijn of haar leven en behandeling.
  5. De Parkinson Vereniging vraagt speciale aandacht voor mensen met parkinson(isme) in een gevorderd stadium (onder andere verpleeghuiszorg).

Patiëntenparticipatie

De Parkinson Vereniging stimuleert het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Een bij het project passend niveau van patiëntenparticipatie is daarom essentieel bij de beoordeling van uw aanvraag. Binnen de vereniging zijn leden actief als patiëntonderzoekers. Meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek leest u hier. Patiëntonderzoekers zijn te benaderen via onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld door de patiëntenkamer en de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging.

Voor vragen over de subsidieronde van de Parkinson Vereniging kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di en do).

Stages, proefschriften en congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar (stageformulier, proefschriftformulier en congresformulier). Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan €500,- voor congresbezoek, €750,- voor een proefschrift en €1000,- voor een buitenlandse stage.

Verwachte planning (onder voorbehoud):

Subsidieaanvraag ingediend in:

  • Eerste kwartaal 2019: besluit eind april 2019
  • Tweede kwartaal 2019: besluit eind juli 2019
  • Derde kwartaal 2019: besluit eind oktober 2019
  • Vierde kwartaal 2019: besluit eind januari 2020

Voor vragen kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Terug naar boven