Subsidieronde 2020

Subsidieronde 2020

Laatst gewijzigd op 10 april 2020

De deadline voor de subsidieronde van 2020 is verstreken. Het is niet meer mogelijk om subsidieaanvragen voor de subsidieronde 2020 in te dienen.

Net als vorige jaren, is het mogelijk een subsidie voor wetenschappelijk onderzoek aan te vragen voor maximaal €40.000,- per project voor projecten die passen bij de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging.

Een primeur in 2020 is de subsidie van maximaal €120.000,- voor één project dat bijdraagt aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen en over de mogelijkheden om parkinson of parkinsonismen te remmen, stoppen of genezen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 14 januari tot en met 1 maart 2020. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor projecten die een geplande startdatum hebben tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2021.

Onderzoeksagenda

De Parkinson Vereniging heeft voor de periode 2020-2023 haar onderzoeksprioriteiten vastgelegd in een onderzoeksagenda:

De activiteiten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek richten zich op de volgende prioriteiten:

Oorzaak, remming en genezing:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over het ontstaan van de ziekte van Parkinson en parkinsonismen en de over de mogelijkheden om parkinson(ismen) te remmen, stoppen of genezen.

Parkinsonismen:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over (ontstaan, symptomen en behandeling van) parkinsonismen.

(Para-)medische behandeling:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over optimale paramedische en medische behandeling van (symptomen van) de ziekte van Parkinson en parkinsonismen.

Aanvullende therapieën:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over de veiligheid en effectiviteit van aanvullende therapieën bij parkinson(ismen).

Voeding en beweging:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over de veiligheid en effectiviteit van bewegings- en voedingsinterventies bij parkinson(ismen).

Patiëntvaardigheden en eigen regie:
Onderzoek dat bijdraagt aan meer kennis over het vergroten van de patiëntvaardigheden en het vergroten van zelfregie van mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme.

Patiëntenparticipatie

De Parkinson Vereniging stimuleert het betrekken van patiënten bij wetenschappelijk onderzoek. Een bij het project passend niveau van patiëntenparticipatie is daarom essentieel bij de beoordeling van uw aanvraag. Binnen de vereniging zijn leden actief als patiëntonderzoekers. Meer informatie over patiëntenparticipatie bij wetenschappelijk onderzoek leest u hier. Patiëntonderzoekers zijn te benaderen via onderzoek@parkinson-vereniging.nl.

U kunt uw aanvraag indienen via de aanvraagformulieren. Let op! Er is een formulier voor de subsidie van maximaal €40.000,-- voor alle thema’s van de onderzoeksagenda en een formulier voor de subsidie van maximaal €120.000,-- voor onderzoek naar oorzaak, remming en genezing. Het formulier invullen kan zowel in het Engels als in het Nederlands. Het ingevulde formulier (als Word-document) dient u vóór 2 maart 2020 via de aanvraagpagina in te sturen. Op deze pagina vindt u ook de formulieren.

Aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek worden beoordeeld door de patiëntenkamer en de zorgprofessionalskamer van de Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging.

Voor vragen over de subsidieronde van de Parkinson Vereniging kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di en do).

Stages, proefschriften en congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar. Meer informatie vindt u op deze pagina. Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan €500,- voor congresbezoek, €750,- voor een proefschrift en €1000,- voor een buitenlandse stage.

Subsidieaanvraag ingediend in:

  • Eerste kwartaal 2020: besluit eind april 2020
  • Tweede kwartaal 2020: besluit eind juli 2020
  • Derde kwartaal 2020: besluit eind oktober 2020
  • Vierde kwartaal 2020 (indienen vóór 21 december 2020): besluit eind januari 2021

Voor vragen kunt u contact opnemen met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies. 

Terug naar boven