Onderzoek naar schaamte bij het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen

Onderzoek naar schaamte bij het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen

Ik ben Ruth Jochems en zit in het derde jaar van de HBO Bachelor Ergotherapie van Pro Education. Ik doe onderzoek naar de rol die de emotie schaamte speelt in het ergotherapeutisch proces. Ik beperk mij bij het onderzoek tot schaamte bij het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen (scootmobiel, rollator, driewielfiets, rolstoel, etc.). Ik zoek mensen die zo'n middel gebruiken en die een vragenlijst in willen vullen.

Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we eventuele schaamte bij het gebruik van mobiliteitshulpmiddelen verminderen. Daarmee hopen we onze cliënten in de toekomst nog beter te kunnen helpen.

U kunt meedoen door een vragenlijst in te vullen. Dit kost 5 à 10 minuten. Uw reactie wordt anoniem verwerkt.

Klik op onderstaande link om naar de vragenlijst te gaan:

Ga nu naar de enquête

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Vriendelijke groeten,

 
Ruth Jochems

student ergotherapie Pro Education

Labels:

Terug naar boven