Vertraging medische keuringen CBR houden aan tot eind 2020

Vertraging medische keuringen CBR houden aan tot eind 2020

11 september 2019

Het CBR heeft ernstige problemen met het proces van de beoordeling van de rijgeschiktheid. De doorlooptijden zijn te hoog en veel mensen worden hierdoor geraakt. Deze situatie leidt tot schrijnende situaties doordat mensen die verlenging van het rijbewijs hebben aangevraagd buiten hun schuld zonder rijbewijs komen te zitten. Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld werk, mantelzorg of sociale contacten. (Bron: kamerbrief drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister Infrastructuur en Waterstaat)

In een eerder stadium heeft het CBR prognoses afgegeven voor de ontwikkeling van de dienstverlening met betrekking tot de beoordeling van de gezondheidsverklaring. De afgelopen periode heeft het CBR deze prognoses moeten bijstellen. De minister heeft Pier Eringa die tot voor kort president-directeur was van ProRail, gevraagd om de directie van het CBR te ondersteunen. 

Oorzaak langere wachttijd is tweeledig

De hoofdoorzaak van de prognosebijstelling is tweeledig. Enerzijds blijven klanten de gezondheidsverklaring steeds vroeger indienen (op dit moment dient bijna 40% de verklaring 6 tot 12 maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs in) waardoor er in 2019 naar verwachting circa 100.000 extra klanten een gezondheidsverklaring indienen. Anderzijds duurt het langer dan verwacht om de medische besliscapaciteit door werving en opleiding uit te breiden. Op basis van de nieuwe prognoses zijn de verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening aan klanten en de ontwikkeling van de werkvoorraad als volgt.

Gestelde reactietermijn CBR naar verwachting pas eind 2020 haalbaar

Tot het moment dat de administratieve verlenging 75+ wordt ingevoerd (1 december 2019), lopen de doorlooptijden voor klanten op. Het aantal verlopen rijbewijzen van klanten die tijdig de gezondheidsverklaring hebben ingediend, daalt. Voor de overige groepen stijgt het aantal tot 1 december en zet daarna een sterke daling in. De administratieve verlenging geeft lucht en biedt direct soelaas aan circa 80.000 klanten. Zij kunnen na het verlopen van hun rijbewijs blijven rijden.  Naar verwachting worden de reactietermijnen (de klant ontvangt binnen 28 dagen een reactie van het CBR) in het vierde kwartaal van 2020 weer gerealiseerd.

Bereikbaarheid klantenservice voorlopig onder druk

De bereikbaarheid van de Klantenservice zal de resterende maanden van 2019 onder druk blijven staan. De gemiddelde wachttijd loopt op door een toename van het aantal calls. Dit is het gevolg van de oplopende (ouderdom van de) werkvoorraad, de administratieve verlenging 75+ met bijbehorende publiciteit en het vervallen van de vrijstelling Code 95 (aanpassingen wetgeving voor beroepschauffeurs). De verwachting is dat vanaf medio 2020 de bereikbaarheid gaat verbeteren en de gemiddelde wachttijd zal afnemen. U kunt het volledige rapport over dienstverlening van het CBR en de kamerbrief van minister Nieuwenhuizen lezen op de website van de Rijksoverheid.

Labels:

Terug naar boven