LUMC zoekt voor onderzoek deelnemers in de buurt van Leiden

LUMC zoekt voor onderzoek deelnemers in de buurt van Leiden

Deelnemers gezocht voor wetenschappelijk onderzoek in Leiden naar het effect van een augmented reality bril op freezing bij mensen met de ziekte van Parkinson Project Holocue: geïndividualiseerde cues om freezing of gait te verlichten.

Wat houdt het project in?

Dit onderzoek is opgezet door onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum in samenwerking met onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of een ‘augmented reality bril’ (de Microsoft Hololens, zie Figuur 1) gebruikt zou kunnen worden als hulpmiddel voor het verlichten van ‘freezing’ bij mensen met de ziekte van Parkinson. Dit onderzoek is een eerste, verkennende stap naar de mogelijke werkzaamheid van het hulpmiddel in een gecontroleerde laboratoriumomgeving en in de thuissituatie. Als u meedoet, dan zult u deelnemen aan drie metingen van elk ongeveer 1,5 uur. Deze metingen worden over een periode van twee weken verspreid. Eén van deze metingen vindt plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. De andere twee metingen zullen bij u thuis uitgevoerd worden.

Figuur 1A: De augmented reality bril (de Hololens); B en C: Voorbeelden van cues (balkjes, staptegels) die met de augmented reality bril in de omgeving kunnen worden gepresenteerd.

Waarom dit project?

Freezing is een van de meest invaliderende symptomen van de ziekte van Parkinson en een belangrijke oorzaak van vallen. Het is een plotseling optredend onvermogen om goed te lopen, waarbij de voeten als het ware aan de grond geplakt lijken. Het aanbieden van ‘cues’, zoals ritmische geluiden of strepen op de vloer, kan helpen om weer op gang te komen of kan voorkómen dat een patiënt stil komt te staan. In het Holocue project willen wij onderzoeken of mensen met de ziekte van Parkinson baat kunnen hebben bij geïndividualiseerde (op de patiënt afgestemde) cues die worden gepresenteerd met een augmented reality bril (de Hololens, zie Figuur 1). Met deze bril kunnen driedimensionale virtuele voorwerpen worden gepresenteerd, zoals balkjes op de grond waar veilig overheen gestapt kan worden, terwijl de rest van de omgeving ook gewoon zichtbaar blijft. Door het looppatroon van de patiënt te meten, kan de afstand tussen de balkjes hierop worden afgestemd. Dit is niet alleen prettig voor de patiënt, maar heeft mogelijk ook een beter effect op freezing. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken of de augmented reality bril kan helpen om freezing te verlichten in een gecontroleerde laboratoriumomgeving en in de thuissituatie, en hoe patiënten het gebruik van de nieuwe bril ervaren.

Wat wordt er van mij verwacht?

Om aan het onderzoek te kunnen deelnemen, dient u last te hebben van freezing die niet goed verbetert na het innemen van uw medicijnen. Naast de ziekte van Parkinson mag u geen andere aandoening van het centraal zenuwstelsel hebben (bijvoorbeeld als gevolg van hoofdletsel). Ook mag u geen andere aandoening hebben die het lopen beïnvloedt (bijvoorbeeld ernstige knieklachten). Voor het onderzoek zullen drie metingen worden ingepland. Deze metingen worden over een periode van twee weken verspreid. De eerste meting zal bij u thuis plaatsvinden. Voor de tweede meting is het nodig dat u eenmalig naar het Technology in Motion bewegingslaboratorium in het Leids Universitair Medisch Centrum komt. De derde en laatste meting zal weer bij u thuis plaatsvinden. De metingen duren ongeveer 1,5 uur per keer. Bij iedere meting worden eerst enkele standaard functietesten afgenomen. Daarna zult u verschillende looptesten uitvoeren. Tijdens de metingen bij u thuis zult u, onder begeleiding van een onderzoeksmedewerker, in en rond uw huis lopen en plekken opzoeken waar vaak freezing voorkomt. Tijdens de meting in het Leids Universitair Medisch Centrum zult u meerdere malen een stuk van ongeveer 8 meter lopen, waarbij wij zullen proberen om freezing uit te lokken door bijvoorbeeld obstakels op de vloer waar u over of omheen moet stappen. Tijdens deze looptesten zult u de augmented reality bril dragen, soms mét cues en soms zonder cues. Door situaties mét en zonder cues met elkaar te vergelijken, kunnen wij inzicht krijgen in het effect van de cues, zowel in een bewegingslaboratorium als in uw thuissituatie. Om dit zo goed en betrouwbaar mogelijk te kunnen doen, zullen alle looptesten worden gefilmd. Tussen de verschillende testen worden rustpauzes ingelast.

Wat heb ik er aan?

U heeft zelf geen voordeel van meedoen aan dit onderzoek. Het hulpmiddel kan nog niet worden gebruikt buiten onderzoek. Uw deelname kan wel bijdragen aan meer kennis over de behandeling van freezing bij mensen met de ziekte van Parkinson. De (extra) testen van het onderzoek kosten u niets. Uw reiskosten naar het ziekenhuis worden vergoed op basis van het tarief van het openbaar vervoer (2e klas), of een kilometervergoeding en parkeerkosten als u met de auto komt. Ook zult u een VVV-bon ter waarde van 20 euro ontvangen als dank voor uw deelname.

Geïnteresseerd?

Heeft u interesse om deel te nemen aan dit onderzoek en woont u niet verder dan 50 kilometer van het Leids Universitair Medisch Centrum? Of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Daphne Geerse (hoofdonderzoeker) via tim-onderzoek@lumc.nl of 071-526 3661. Wij geven u graag een toelichting over het onderzoek.

Labels:

Terug naar boven