Parkinson Oefenboek

Parkinson Oefenboek

1 oktober 2019

Dit boek presenteert een scala aan oefeningen en adviezen voor mensen met de Ziekte van Parkinson en is in de eerst plaats geschreven voor hen. Maar het boek is evengoed een nuttig praktijkboek voor professionele zorgverleners, mantelzorgers en naaste familie. 

De oefeningen en adviezen zijn bedoeld om steun te bieden bij allerlei dagelijkse handelingen en routines, zoals zitten en opstaan, draaien in bed, corrigeren van kromheid, bewaren van evenwicht, behouden van lenigheid, op peil houden van de conditie of het ontspannen van het lichaam. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring hebben uitgewezen dat bewust bewegen voor Parkinsonpatiënten van groot belang is.

Heldere instructies

De oefeningen in dit boek worden uitgelegd aan de hand van heldere instructies en circa tweehonderd foto’s. Ze zijn zelfstandig uit te voeren of onder leiding van een therapeut, die per persoon de aanwijzingen kan verfijnen en toelichten. In het algemeen is het raadzaam begeleiding te vragen van een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut.

De auteurs zijn alle drie verbonden aan het VU medisch centrum en gespecialiseerd in de ziekte van Parkinson. Dr. Erwin Wegen is senior onderzoeker, Ingrid Burgers en Cees de Goede zijn fysiotherapeuten.

‘ Dit boek is een welkome informatiebron voor mensen met de ziekte van Parkinson. Het zal hen daadwerkelijk kunnen helpen bij het omgaan met en bij het beheersen van hun mobiliteitsproblemen.’
— Prof. dr. Bastiaan R. Bloem & Dr. Maarten Nijkrake, ParkinsonNet

U kunt het boek online bestellen

Labels:

Terug naar boven