Gezocht: deelnemers gebruikersgroep digitale toegankelijkheid

Gezocht: deelnemers gebruikersgroep digitale toegankelijkheid

PGOsupport wil samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker maken. 

PGOsupport wil samen met patiëntenorganisaties digitale zorg toegankelijker maken. Om dit te realiseren wil de organisatie onder andere een gebruikersgroep opzetten voor het organiseren van demo’s door ervaringsdeskundigen in de zorgsector. Met de demo’s wil PGOsupport zorgaanbieders live laten ervaren welke toegankelijkheidsdrempels mensen kunnen ervaren bij digitale zorg.

Wie we zoeken

'We zoeken nadrukkelijk mensen die digitaal vaardig zijn en die willen dat iedereen – ongeacht zijn of haar beperking – gebruik kan maken van digitale zorg. Zij hebben belangstelling voor en ervaring met (beperkingen bij) bijvoorbeeld persoonlijke gezondheidsomgevingen, patiëntenportalen of andere e-healthtoepassingen. En ze kunnen dat vertalen naar de gewenste toegankelijkheid van deze digitale zorg voor iedereen. Op het moment dat we voornemens zijn een demo te organiseren, worden geïnteresseerden door PGOsupport benaderd voor hun inbreng. Eventuele reiskosten worden vergoed.'

Meer informatie en aanmelden

PGO hoort graag of er mensen zijn die hier mogelijk belangstelling voor hebben. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Bart Borsje, adviseur digitale toegankelijkheid, via b.borsje@pgosupport.nl of 06 4049 3492. Ook eventuele vragen beantwoordt Bart graag. 

Labels:

Terug naar boven