Oproep deelnemers voor project over gebruik van eHealth

Oproep deelnemers voor project over gebruik van eHealth

Met deze oproep willen wij u vragen mee te werken aan een project van Medical Business Projects Maastricht. Deze projectgroep bestaat uit vijf studenten die naast hun studie een consultancy project binnen de zorg uitvoeren. Het Zuyderland ziekenhuis in Zuid-Limburg heeft de vraag uitgezet om het gebruik van eHealth binnen hun patiëntenpopulatie in kaart te brengen. Wij zullen een advies opstellen over welke middelen het ziekenhuis in kan zetten om de gebruiksfrequentie van eHealth applicaties te verhogen en een effectiever gebruik hiervan te behalen. 

Wie zoeken wij?

MBP.png

Wij zoeken deelnemers die gebruik maken van eHealth in de breedste zin van het woord. U kunt denken aan digitale applicaties om een ziekte te monitoren of gebruik maken van het digitaal inzien van je patiëntendossier (EPD). Wij zijn vooral op zoek naar patiënten die wel én geen gebruik maken van eHealth:

  • In de categorie ‘kwetsbare oudere’ 
  • en/of mensen met een (chronische) ziekte die veel zorg en contact behoeft met de hulpverlener. 

Ook vinden wij de rol die de naasten van de patiënten hierin hebben belangrijk. 

Wat wordt er van u verwacht?

Onze voorkeur gaat uit naar een eenmalig, kortdurend interview van ongeveer een half uur middels videobellen. Echter bestaat er ook de mogelijkheid om een digitale vragenlijst in te vullen. De focus van onze vragen ligt met name op uw digitale vaardigheden, uw ervaring met digitale (zorg)applicaties en uw motivatie voor het al dan niet gebruiken hiervan. Het hoeft hierbij niet specifiek te gaan over de aandoening die u heeft. 

Deelname aan het project 

Wilt u ons ondersteunen in dit project dan stellen wij dat ten eerste ontzettend op prijs. Als u ervoor openstaat om een digitaal interview met ons te doen kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar onderstaand mailadres of u gegevens achter te laten in dit formulier. Dan nemen wij contact met u op om een gesprek in te plannen. Als u liever de vragenlijst invult kan dat natuurlijk ook, dat kan door hier te klikken. Alle resultaten zullen geanonimiseerd worden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt zowel per email als telefonisch contact met ons opnemen.

E-mail: mbpteammaastricht2020@gmail.com
Telefoonnummer: 06-27271171

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Labels:

Terug naar boven