Oproep voor deelname aan INVEST onderzoek

Oproep voor deelname aan INVEST onderzoek

Als het bij de ziekte van Parkinson niet meer lukt de verschijnselen met medicijnen goed onder controle te houden, zijn er drie mogelijke vervolgbehandelingen. Dit zijn:

  • continue apomorfine toegediend via een naaldje onder de huid (ApoGo®)
  • continue levodopa toegediend via een sonde in de dunne darm (Duodopa®)
  • toediening van continue stroom via elektrodes in de hersenen (diepe hersenstimulatie).

ApoGo.jpg Duodopa.jpg DBS.jpg

Het is niet bekend welke van deze behandelingen beter is.

Vergelijking

In het INVEST onderzoek worden twee van deze behandelingen, continue levodopa (Duodopa®) en diepe hersenstimulatie, heel goed met elkaar vergeleken. Hiermee wordt de keuze tussen deze behandelingen voor patiënten en neurologen in de toekomst gemakkelijker.

Wij onderzoekers zijn nog hard op zoek naar personen die binnenkort met continue levodopa (Duodopa®) starten. We willen hen vlak voor de behandeling en enkele malen daarna graag een telefonische vragenlijst voorleggen.

Start u binnenkort met Duodopa®, en wilt u ons onderzoek verder helpen? Of wilt u meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op Joke Dijk (Parkinson-neuroloog) of Daan van Poppelen (neuroloog in opleiding) via invest@amsterdamumc.nl.

Labels:

Terug naar boven