Informatie over het coronavirus

Informatie over het coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. 

leeswijzer.png

Leeswijzer:

terug.jpg

Heeft u een onderwerp gelezen? Met het pijltje kunt u altijd weer terug naar de leeswijzer bovenaan de pagina.

Update 13 oktober 2020

Het kabinet heeft vandaag besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. De nadruk ligt in belangrijke mate op maatregelen die zorgen voor minder sociaal verkeer en minder sociale contacten.

"Dagbesteding moet zoveel als mogelijk doorgaan", aldus minister Hugo de Jonge. "Verpleeghuizen hoeven niet dicht voor bezoek. Bezoek moet soms worden beperkt, maar wel mogelijk blijven." De maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober om 22.00 uur 's avonds. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Lees hier een overzicht van de actuele maatregelen

Update 1 september 2020

Minister-president Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge hebben vandaag in een persconferentie de stand van zaken over het coronavirus gedeeld. Zo gaven zij aan waar we nu, ongeveer een half jaar na het begin van de uitbraak, staan. Verder stonden zij stil bij wat we doen om een tweede golf voor te blijven.

coronatest.webp

Personeel in verpleeghuizen wordt beter voorbereid op mogelijke besmettingen. Onder andere door het leren herkennen van symptomen, ervaring opdoen met isoleren en extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast wordt onderzocht of bewoners en medewerkers preventief kunnen worden getest, bij toename van besmetting in de directe omgeving. Bij een uitbraak in het verpleeghuis worden alle bewoners en medewerkers wekelijks getest. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Een volledig overzicht van deze update leest u op de website van de Rijksoverheid

Update 6 augustus 2020

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te krijgen, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. In de aanloop naar de zomerperiode werd duidelijk hoe belangrijk het is dat men zich aan de maatregelen blijft houden. Vandaag werd er een persconferentie gehouden door premier Rutte en minister De Jonge naar aanleiding van een aantal recente uitbraken.

Lees hier de meest actuele maatregelen

Update 8 juli 2020

Trimbos.png

De coronamaatregelen zoals het bezoekverbod, hebben grote gevolgen op de gezondheid en welzijn van bewoners in verzorgings- en verpleeghuizen. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en een consortium van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. Het onderzoek richt zich op de impact van de maatregelen op het welzijn van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit het perspectief van bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. Ook geeft het inzicht in de situatie in de woonvoorzieningen, waarbij diepgaander is gekeken naar onder andere de sociale contacten van bewoners, de organisatie van activiteiten, gezondheid, stemming en gedrag van bewoners, informatievoorziening en de zorgen die men heeft.

Lees het volledige artikel op de website van het Trimbos Instituut

(Bron: Trimbos.nl)

Update 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen verder versoepeld. Een actueel overzicht van de meest recente maatregelen staat op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar de website van de Rijksoverheid

Update 16 juli 2020

Medio juni 2020 hebben we een vragenlijst gedeeld om te inventariseren hoe het met u gaat in coronatijd. We hebben dit gedaan om te weten te komen of er specifieke zaken zijn waarin we uw belangen gedurende deze periode extra kunnen behartigen. Er is goed gehoor gegeven aan deze oproep: 677 mensen met parkinson(isme) en 145 mantelzorgers hebben de vragenlijst ingevuld. 

Lees hier wat wij hebben gedaan naar aanleiding van de resultaten

Update 6 juni 2020

vragenlijst.jpg

We willen graag weten hoe het met u gaat. En welke gevolgen de coronacrisis heeft voor uw gezondheid en welzijn. Daarom hebben we u gevraagd om een korte enquête in te vullen. Met de resultaten kunnen we de focus van onze belangenbehartiging bepalen. Er was een vragenlijst voor mensen met parkinson(ismen) en tevens een vragenlijst voor mantelzorgers. 

Deze enquêtes zijn inmiddels gesloten. De vragenlijst voor mensen met parkinson(isme) is maar liefst 636 keer ingevuld en er waren 138 mantelzorgers die ons lieten weten wat de coronacrisis voor een invloed had op hun dagelijks leven. De gegevens worden momenteel verwerkt, wij komen hier later graag nog op terug.

Update 4 juni 2020

De patiëntenzorg bij ziekenhuizen en huisartsen komt weer langzaam op gang na de ergste coronaweken. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim zevenduizend deelnemers. Een op de vijf wacht nog even met bezoek aan huisarts. Van hen had 38 procent een afspraak in ziekenhuis of kliniek die niet kon doorgaan, maar nu zegt bijna eenderde van deze groep dat de afspraak inmiddels is geweest. Daar staat tegenover dat vier op elke tien mensen die een afspraak hadden of wilden maken, nog steeds wachten op hun beurt.

Lees hier het volledige bericht

Update 19 mei 2020

Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen in Nederland opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer iets meer ‘samen’, aldus premier Rutte tijdens de persconferentie die vanavond werd gehouden. De nieuwe maatregelen die gelden voor groepen, horeca, onderwijs, culturele instellingen en openbaar vervoer zijn te lezen op de website van de Rijksoverheid via onderstaande link.

Verpleeghuizen

Op één locatie per GGD-regio wordt bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toegelaten. Vanaf 25 mei zal dit worden uitgebreid naar meer locaties. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Lees hier alle maatregelen die gelden vanaf 1 juni 2020

Testen op het coronavirus

Veel gestelde vragen over het testen op corona en de verschillende risicogroepen staan op de website van de Rijksoverheid. U kunt deze informatie lezen via de onderstaande link.

Ga naar de veelgestelde vragen over testen op het coronavirus

Update 12 mei 2020

Vanaf gisteren wordt een eerste voorzichtige stap gezet naar versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen. In 26 verpleeghuislocaties wordt onder strikte voorwaarden één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die wordt opgedaan op deze locaties wil het kabinet stapsgewijs en voorzichtig op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten.

Als de bezoekregeling in de praktijk goed werkt dan is het de bedoeling dat per 25 mei in meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek kan plaatsvinden. Dit wordt op 19 mei door het kabinet besloten. (Bron: Rijksoverheid.nl)

Lees hier welke instellingen er door de directeuren Publieke Gezondheid van de GGD-regio's zijn geselecteerd

Update 11 mei 2020

Woensdag 6 mei heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat er een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen komt. In eerste instantie kan vanaf 11 mei bezoek weer beperkt toegelaten worden op 25 locaties. ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl hebben een handreiking gemaakt om binnen zorgorganisaties afspraken te maken hoe dit te organiseren. (Bron: Actiz.nl)

Lees hier meer over deze handreiking

of 

Bekijk hier de volledige handreiking

Update 6 mei 2020

"Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit", aldus premier Rutte vanavond in een persconferentie. 

Bent u 70 jaar of ouder of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandig zijn om voorlopig nog zoveel mogelijk thuis te blijven. In de persconferentie werd gesproken over een proef die op 25 verpleeghuislokaties wordt gehouden. Hier wordt de komende periode gekeken of, en zo ja hoe er mogelijk weer bezoek kan worden ontvangen. Zodra hierover meer bekend is, laten we u dit weten in een update.

stap.png

De Nederlandse aanpak van corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte.

(Bron: Rijksoverheid.nl)

Lees hier het volledige stappenplan voor versoepeling van de maatregelen

Update 4 mei 2020

Mogelijk ervaart u stress als gevolg van de coronacrisis. Dit is helemaal niet vreemd! Psychiater Margit Klok heeft een aantal nuttige tips voor mensen met parkinson(ismen) om hiermee om te gaan.

Ook op de website van de Rijksoverheid staan tips voor wanneer u somber of gespannen voelt door de coronacrisis.

Ga naar de website van de Rijksoverheid

Update 21 april 2020

In een persconferentie heeft premier Rutte de aangepaste maatregelen bekend gemaakt. De corona-aanpak in Nederland wordt voortgezet. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Het huidige verbod op evenementen met een vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september 2020. 

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht. Ga niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt. De bezoekersregeling voor verpleeghuizen kan helaas nog niet worden aangepast. 

Alle veranderingen in de maatregelen leest u hier

Update 16 april 2020

Het dossier 'Corona en parkinson' is uitgebreid met een pagina waarop we nuttige video's en een illustratie over Corona en parkinson met u delen. 

Ga naar de pagina 'Corona en parkinson in beeld'

Update 14 april 2020

NPO radio 1.png

De geavanceerde smartwatch die wordt gebruikt in de Parkinson op Maat-studie kan mogelijk vaststellen of iemand een COVID-infectie heeft: daar gaat een groep wetenschappers onder leiding van Bas Bloem van het Radboud UMC onderzoek naar doen.

Luister naar een radio-interview hierover op NPO radio1

Update 8 april 2020

Neuroloog Bas Bloem geeft antwoord op vragen en nadere uitleg over een mogelijke Intensive Care opname voor mensen met parkinson(ismen) gedurende de coronacrisis. 

Update 1 april 2020

Colin van der Heijden is medisch maatschappelijk werker aangesloten bij ParkinsonNet. Hij werkt voornamelijk met mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Hij krijgt op het moment vaak vragen over wat helpt bij angst. Dit heeft geleid tot een beknopte lijst met aandachtspunten en links naar hulpbronnen.

Ga naar de aandachtspunten over angst

Update 31 maart 2020 19.30 uur

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht. Ook het besluit tot annulering van alle bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging geldt in ieder geval tot 1 juni.

Lees het volledige bericht op de website van de Rijksoverheid

Update dinsdag 31 maart 2020

Migrantenouderen met vragen over het coronavirus of de behoefte aan een luisterend oor kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn van KBO-PCOB & NOOM.

Het nummer van deze Ouderen-Infolijn is 030-3400600, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Oudere migranten worden - indien gewenst in de eigen taal - te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. 

Lees meer over dit gezamenlijke initiatief van KBO-PCOB & NOOM

Update maandag 30 maart 2020

Het coronavirus verspreidt zich snel door Nederland. Hierdoor komen veel mensen op de intensive care te liggen. Stichting FCIC, stichting van zorgprofessionals, wetenschappers en patiënten opgericht om de impact van een IC-opname te beperken en IC Connect, patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, signaleren een grote informatiebehoefte over IC-behandeling na een besmetting door het coronavirus. Op hun website geven zij alle informatie over hoe een IC-behandeling eruitziet bij besmetting met het coronavirus.

Ga naar de website van IC Connect

Update woensdag 25 maart 2020

Rode Kruis.jpg

Heeft u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig omdat u in quarantaine of thuisisolatie zit? Dan kunt u, naast het bureau van de Parkinson Vereniging, ook contact opnemen met de Rode Kruis Hulplijn 070-4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 9:00 – 21:00 uur en op zaterdag tussen 10:00-16:00 uur. Op de website van het Rode Kruis kunt u tevens een formulier invullen om hulp te vragen.

Ga naar de website van het Rode Kruis

Update maandag 23 maart 2020, 19.30 uur

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Minister-president Rutte en de ministers De Jonge, Grapperhaus en Van Rijn lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) maandag 23 maart 2020 toe tijdens een persbijeenkomst.

Lees hier de aangescherpte maatregelen

Update maandag 23 maart 2020: ademhalingsoefeningen

ParkinsonNet fysiotherapeut Veerle van Dongen laat een ademhalingscyslus zien, bestaande uit vijf delen. Deze kunt u thuis oefenen wanneer u last heeft van kortademigheid of slijm. 

Update zaterdag 21 maart 2020

Aan tafel tijdens deze speciale uitzending van ParkinsonTV over het coronavirus en parkinson:

 • Chantal Bleeker van de afdeling Infectieziekten van het Radboudumc
 • Fysiotherapeut Veerle van Dongen, over ademhalingsproblematiek bij parkinson
 • Jan Lantink, voorzitter van de Parkinson Vereniging
 • Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog van het Radboudumc

Update vrijdag 20 maart 2020

Tijdens de uitzending van ParkinsonTV die vanmiddag live was te zien, kwamen veel vragen rondom parkinson en het coronavirus aan de orde. De belangrijkste boodschappen van de experts waren: blijf niet met vragen rondlopen maar stel deze aan uw zorgverlener of aan de Parkinson Vereniging. Dit kan op dit moment niet in de polikliniek of tijdens een bijeenkomst, maar wel online of telefonisch. Naar buiten gaan kan, maar houdt u aan de maatregel van 1,5 meter afstand. Verder is er de dringende oproep om geen medicijnen te hamsteren, dit is niet nodig.

Update donderdag 19 maart 2020

In een persconferentie werd vanavond door minister Hugo de Jonge een nieuwe maatregel bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Minister de Jonge heeft de taken overgenomen van minister Bruno Bruins die, omwille van gezondheidsredenen, per direct is afgetreden.

De Jonge meldde dat het voor de bescherming van kwetsbare ouderen nodig is dat de deuren van verpleeghuizen en dagopvang voor ouderen worden gesloten voor bezoek en anderen die niet nodig zijn voor de verzorging van de ouderen. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer bewoners in een verpleeghuis in de stervensfase verkeren. Deze maatregel is getroffen op advies van het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM. 

Update woensdag 18 maart 2020

Beschikbaarheid medicijnen

Veel mensen vragen zich af of de huidige situatie door het coronavirus opnieuw zal leiden tot leveringsproblemen van parkinsonmedicijnen. Deze vraag leeft niet alleen bij mensen die medicijnen gebruiken vanwege de ziekte van Parkinson, maar bij veel chronisch zieken.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft afspraken gemaakt met de Werkgroep Geneesmiddelentekorten, waarin onder andere vertegenwoordigers van apotheken, drogisterijen en groothandels zitten, over de levering en verkoop van medicijnen met en zonder recept. Dit betekent dat patiënten de gebruikelijke hoeveelheid medicijnen op recept meekrijgen, maar niet voor een langere periode. Deze voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zodat andere mensen niet met lege handen komen te staan. Het beeld is dat er op dit moment geen geneesmiddelentekorten zijn ontstaan door de uitbraak van het virus. Het is echter niet uit te sluiten dat er leveringsproblemen kunnen ontstaan als het handelsverkeer met China en India langere tijd wordt belemmerd. De ontwikkelingen zijn te volgen via de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Ga naar de website van het CBG

Paracetamol als eerste keus om koorts te onderdrukken

Daarnaast gaat er op sociale media het bericht rond, dat ibuprofen de corona-infectie kan verergeren. Voor de huidige corona-infectie is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat pijnstillers met een ontstekingsremmende werking (ook wel NSAIDs genoemd, waaronder ibuprofen) het verloop van de infectie zou kunnen verergeren.

Het Nederlands Huisartsengenootschap NHG adviseert paracetamol als veilige en betere keus om in eerste instantie koorts en pijn te onderdrukken. Paracetamol heeft ten opzichte van NSAIDs minder bijwerkingen en helpt voldoende tegen koorts en pijn.

Ga naar de website van het CBG

Update zondag 15 maart 2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De Parkinson Vereniging volgt deze maatregelen en daarom worden alle bijeenkomsten in ieder geval tot en met 6 april geannuleerd. 

Lees hier de aanvullende maatregelen

Update donderdag 12 maart 2020

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De nieuwe maatregelen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Ga naar de webpagina van de Rijksoverheid over de nieuwe maatregelen

coronavirus-4833754_1920.jpg

Coronavirus en de ziekte van Parkinson(ismen)

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben voor zover bekend geen verhoogd risico op het krijgen van het coronavirus. Wanneer iemand met parkinson ziek wordt van het coronavirus, kunnen de parkinsonverschijnselen mogelijk wat verergeren. Dit zien we namelijk ook bij een bijkomende ziekte zoals griep of verkoudheid door een ander virus. Blijf, ook wanneer u zich niet lekker voelt, zoveel mogelijk uw parkinsonmedicatie innemen volgens uw gebruikelijke medicatieschema.

Bij parkinson in een meer gevorderd stadium is er waarschijnlijk een licht verhoogde kans op complicaties (zoals een longontsteking) door het coronavirus. Ook dit geldt niet alleen voor het coronavirus, maar ook voor andere virussen zoals de griep.

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Er zijn geen extra voorzorgsmaatregelen voor mensen met parkinson. Heeft u een diagnose parkinsonisme en komt u in deze tijd bij de huisarts? Neem dan de huisartsenbrochure mee zodat hij/zij op de hoogte is van wat dit inhoudt.

Download de huisartsenbrochure over parkinsonismen

Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met artsen uit de Parkinson Adviesraad van de Parkinson Vereniging.

In de regio

Alle GGD ’en volgen de situatie rondom het coronavirus op de voet; dit doen zij samen met het RIVM en de hulpverleners in de regio. Alle huisartsen worden goed geïnformeerd door de GGD. Op deze website kunt u de GGD bij u in de buurt vinden. Met uw eventuele vragen kunt u tijdens kantooruren terecht bij de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD: (035) 692 62 22.

RIVM logo NED 2018-01.jpg

Ook kunt u terecht voor actuele informatie op de site van de rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Deze site  geeft ook  specifieke informatie voor scholen, reizigers, bedrijven en andere organisaties.

Voor actuele informatie en adviezen kunt u terecht bij de GGD bij u in de buurt en op de website van het RIVM.

Lees de meest actuele informatie over het coronavirus op de website van het RIVM

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351.

angst.png

Aandachtspunten bij angst

Colin van der Heijden is medisch maatschappelijk werker en aangesloten bij ParkinsonNet. Hij werkt voornamelijk met mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Hij krijgt op het moment vaak vragen over wat helpt bij angst. Dit heeft geleid tot een beknopte lijst met aandachtspunten en links naar hulpbronnen, die hij hieronder met ons deelt: 

1. Angst is normaal

 • Angst en stress zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis, probeer deze toe te laten en niet te onderdrukken,
 • fysieke en emotionele reacties horen bij angst.

2. Maak uw zorgen bespreekbaar bij uw naaste(n) en onderhoud sociaal contact (met inachtneming van de RIVM-maatregelen)

 • Uiten helpt, dit lucht op en is geen teken van zwakte,
 • zorg voor elkaar,
 • praat ook bewust over andere dingen.

3. Zorg voor structuur

 • Sta op tijd op en zorg voor een dagelijkse structuur,
 • eet op vaste tijden,
 • plan (dag)activiteiten.

4. Blijf vooral bewegen en zorg voor voldoende ontspanning

 • Bijvoorbeeld yoga, ontspannings- (oefeningen), muziek, een spelletje doen,
 • zorg voor een goede nachtrust.

5. Informeer uzelf, maar niet te veel

 • Kies slechts één informatiemoment zoals een journaal of internetbezoek per dag,
 • las regelmatig een ‘coronavrije’ dag of dagdeel in waarop u niet met actualiteiten bezig bent,
 • ga niet op zoek naar allerlei nieuwsfeiten en/of details. Laat deze los.

Links naar meer informatie bij angst:

Therapieland over coronastress

Ontspanningsoefeningen GGZ

Mindfulness oefeningen

Nederland in beweging

Beweegoefeningen parkinson en corona

Bronnen:

Parkinson’s UK

RIVM

Ook op de website Thuisarts.nl vindt u informatie over het coronavirus:

Ga naar Thuisarts.nl

 

 

Labels:

Terug naar boven