Subsidieronde 2021

Subsidieronde 2021

24 december 2020

Subsidie.jpeg

Bent u onderzoeker aan een Nederlands onderzoeksinstituut? Of werkt u nauw samen met een Nederlands onderzoeksinstituut? En zoekt u subsidie voor uw projectidee waarmee u mensen met de ziekte van parkinson of een parkinsonisme en hun naasten nu of in de toekomst verder helpt? De subsidieronde voor 2021 is inmiddels gesloten.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De subsidies van de Parkinson Vereniging zijn beschikbaar voor onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten met een onderwerp dat aansluit op de thema’s van de onderzoeksagenda van de Parkinson Vereniging.

Deze thema’s zijn:

  • Oorzaak, remming en genezing;
  • Parkinsonismen;
  • (Para-)medische behandeling;
  • Aanvullende therapieën;
  • Voeding en beweging;
  • Patiëntvaardigheden en eigen regie.

Op de website van de Parkinson Vereniging leest u meer over deze thema’s.

Hoe vraag ik subsidie aan?

Vanaf 15 januari is alle informatie over de subsidies van 2021 beschikbaar op de website. Daar vindt u ook een aanvraagformulier. Let op! Er is een formulier voor de subsidie van maximaal €40.000,-- voor alle thema’s van de onderzoeksagenda en een formulier voor de subsidie van maximaal €120.000,-- voor onderzoek naar oorzaak, remming en genezing. Het formulier invullen kan zowel in het Engels als in het Nederlands. Stuur het ingevulde formulier (als Word-document) vóór 1 maart 2021 in via de aanvraagpagina. Op deze pagina vindt u ook de formulieren.

De subsidieronde voor 2021 is inmiddels gesloten.

Ga naar de aanvraagpagina

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidieronde van de Parkinson Vereniging kent twee soorten subsidie. We stellen zoals ieder jaar subsidies beschikbaar van maximaal €40.000,-- voor projecten passend bij een of meer thema’s van de onderzoeksagenda.

Daarnaast is het in 2021, net als afgelopen jaar, mogelijk om een subsidie aan te vragen van maximaal €120.000,--. Deze speciale subsidie is bedoeld voor een project dat het verschil maakt op het gebied van kennis over de oorzaak, remming of genezing van de ziekte van Parkinson of atypische parkinsonismen.

Er is in totaal €240.000,-- beschikbaar voor projecten. De Parkinson Vereniging honoreert in 2021 maximaal 1 project van 120.000,-- en maximaal 3 projecten van €40.000,--.

Betrek de doelgroep bij uw subsidieaanvraag

Patiëntenparticipatie is een van de onderwerpen waarop we uw subsidieaanvraag beoordelen.

De Parkinson Vereniging is dé stem van mensen met de ziekte van Parkinson en een parkinsonisme in Nederland, ook wanneer het gaat om onderzoek. De patiëntonderzoekers van de Parkinson Vereniging vertegenwoordigen het patiëntenperspectief in parkinson(isme)-onderzoek. Patiëntonderzoekers zijn vrijwilligers die zelf de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben, of naaste zijn van iemand die parkinson(isme) heeft.

Betrek patiëntonderzoekers op tijd bij uw project. Werkt u nog niet samen met patiëntonderzoekers? Benader deze groep vrijwilligers vóór 1 februari 2021. Stuur een korte Nederlandse lekensamenvatting van uw projectidee naar onderzoek@parkinson-vereniging.nl. De Werkgroep Patiëntonderzoekers neemt dan contact met u op.

Hoe verloopt de beoordelingsprocedure?

De Parkinson Adviesraad (PAR) van de Parkinson Vereniging beoordeelt de subsidieaanvragen. De PAR-patiëntenkamer beoordeelt in april de subsidieaanvragen vanuit patiëntenperspectief. Bij deze beoordeling is de relevantie voor de mensen met parkinson(isme) en hun naasten een belangrijk criterium. De PAR-zorgprofessionalskamer beoordeelt vervolgens de wetenschappelijke kwaliteit. Het bestuur van de Parkinson Vereniging besluit in juni over het toekennen van de subsidies op basis van de adviezen van beide kamers van de PAR.

Goede voorbeelden

Inspiratie opdoen? Informatie over projecten die de Parkinson Vereniging financieel mogelijk maakt, vindt u op de overzichtspagina op de website. We hebben deze projecten ook per thema van de onderzoeksagenda gesorteerd.

Vorig jaar honoreerde de Parkinson Vereniging vier projecten.

De speciale onderzoekssubsidie voor oorzaak, remming en genezing kende de vereniging toe aan onderzoekers van Amsterdamumc. Zij onderzoeken schadelijke vormen van het eiwit alfa-synucleïne in hersenweefsel van mensen met de ziekte van Parkinson en andere parkinsonismen.

De drie reguliere subsidies gingen naar:

Vragen?

Heeft u vragen over de subsidiemogelijkheden bij de Parkinson Vereniging? Neem contact op met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of telefonisch: 030-6561369 op maandag, dinsdag en donderdag.

Stages, proefschriften en congresbezoek

Subsidieaanvragen voor ‘kleine’ subsidies voor buitenlandse stages, drukkosten van proefschriften of congresbezoek, worden per kwartaal in behandeling genomen. Voor deze aanvragen zijn eigen aanvraagformulieren beschikbaar. Meer informatie vindt u op deze pagina. Het eventueel toegekende bedrag is variabel (afhankelijk van de aanvraag zelf en van het totale aantal gehonoreerde aanvragen), maar in ieder geval nooit meer dan €500,- voor congresbezoek, €750,- voor een proefschrift en €1000,- voor een buitenlandse stage.

Subsidieaanvraag ingediend in:

Eerste kwartaal 2021: besluit eind april 2021

Tweede kwartaal 2021: besluit eind juli 2021

Derde kwartaal 2021: besluit eind oktober 2021

Vierde kwartaal 2021 (indienen vóór 20 december 2021): besluit eind januari 2022

Vragen? Neem contact op met Masja van het Hoofd, beleidsmedewerker, via onderzoek@parkinson-vereniging.nl of 030-6561369 (ma, di, do).

Bezwaar

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen de besluiten van het bestuur van de Parkinson Vereniging betreffende het al dan niet toekennen van subsidies.

Labels:

Terug naar boven