Checklist voor zelfstandigen

Checklist voor zelfstandigen

5 januari 2021

Checklist.pngOnderstaand overzicht is een voorbeeld van een traject van een (verzekerde) zelfstandige. Hierin leest u wat er stapsgewijs aan de orde kan komen vanaf het moment van diagnose. 

Vanaf de diagnose

 • Diagnose wordt gesteld
 • Samen met de neuroloog maakt u een inschatting belastbaarheid
 • Consequenties vastleggen in dossier neuroloog (zie verderop ook bij verzekeraar)
 • Contact opnemen met verzekeraar
 • Acties van de Verzekeraar
  • Onderzoek door onafhankelijke arts (zal inzage vragen in dossier neuroloog)
  • Eventueel onderzoek arbeidsdeskundige
 • Zelf (voor allemaal geldt: indien nodig)
  • Aanpassen werktijden
  • Inzet fysio
  • Inzet ergotherapeut
  • Inzet revalidatiearts
 • Wat kan verzekeraar betekenen?
  • Uitkering
  • Zaken vergoeden die de zzp’er aan het werk te houden (met als doel voor de verzekeraar dat de verzekeraar minder aan uitkering hoeft te betalen):
   • Vergoeden van fysio, ergo, revalidatie
   • Werkplekondersteuning
    • Hoog/laag-buro
    • Ergonomische stoel
    • Ergonomische muis
    • Etc.
 • Opdrachtgever
  • Rust is belangrijk, maar het is zeker als zzp’er lastig om dat over te brengen zonder dat jouw opdracht vervroegd wordt beëindigd.

Maak een keuze;

Keuze.png

   • Deel de diagnose
    • Deel daarmee ook de verminderde belastbaarheid, het kan helpen om rustiger te werken en minder lange dagen te maken
   • Deel de diagnose niet
    • Deel je werkweek anders is zodat je de rust pakt
 • Belastbaarheid
  • in de gaten houden,
  • bespreken met neuroloog en wederom vast laten leggen
  • wijzigingen doorgeven aan verzekeraar
 • Opdrachten
  • kijk naar opdrachten die passen bij het stadium waarin je je bevindt, qua
   • locatie
    • minder reisafstand
    • prettiger vervoer
   • aantal dagen
   • aantal uren per dag
   • Fysieke belasting (bijv. fysiek werk, praten voor een groep, reizen)
   • Mentale belasting (bijv. werkdruk, nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken)
   • Omstandigheden (bijv. kantoortuin, geluidshinder, geen vaste werkplek of pendelen tussen meerdere werkplekken)

 

Labels:

Terug naar boven