Deelnemers gezocht voor de BEWARE-studie

Deelnemers gezocht voor de BEWARE-studie

8 februari 2021

Een waardevol leven behouden als je de ziekte van Parkinson hebt, is voor veel patiënten een uitdaging. De ziekte gaat gepaard met zowel motorische als niet-motorische symptomen, die na verloop van tijd in ernst en aanwezigheid kunnen fluctueren.

De stress die met deze on-off fluctuaties gepaard gaat, heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van zowel patiënten als hun naasten. Omdat behandelmethoden tot nu toe gericht zijn op of alleen de motorische of alleen de niet-motorische symptomen, blijft de interactie tussen deze symptomen buiten beschouwing. Omdat na verloop van tijd de symptomen niet meer op te heffen zijn met medicatie, moet de focus liggen op het omgaan met de fluctuaties. Wij hebben daarom de multidisciplinaire BEWARE-behandeling ontwikkeld. BEWARE is een groepsbehandeling, waarin fysiotherapie wordt gecombineerd met psychotherapie – Acceptance & Commitment Therapie (ACT) – waarbij de focus ligt op het omgaan met de klachten en behoud van een waardevol leven.

Groepsbehandeling

Om te onderzoeken of deze nieuwe aanpak effectief is, vergelijken we de BEWARE-groepsbehandeling met fysiotherapie-groepsbehandeling, waarvan we al weten dat deze effectief is. Binnen de groepsbehandeling is voldoende ruimte voor persoonlijke doelen die mensen stellen.

De groepsbehandelingen worden gegeven in het Amsterdam UMC (locatie VUmc) te Amsterdam, in Zorgspectrum te Nieuwegein, en in Zuyderland ziekenhuis te Heerlen. Elk centrum heeft een enthousiast team van getrainde therapeuten en onderzoekers.

We delen graag een aantal reacties van voorgaande deelnemers:

 “Weten dat ik iets aankan ondanks mijn klachten, voelt als een overwinning”

“Het is fijn te weten dat ik niet de enige ben die aan het worstelen is”

“Ik leer de regie weer meer in eigen handen te nemen”

Ook mogelijk in coronatijd

Ondanks Corona kunnen wij de behandelingen op locatie voortzetten, waarbij we alle RIVM richtlijnen volgen. We vinden het belangrijk dat de behandelingen op een veilige manier plaatsvinden, en treffen daarvoor de nodige maatregelen.

In Amsterdam, Nieuwegein en Heerlen zoeken wij deelnemers die on-off fluctuaties bemerken en daar onprettige? spanning bij ervaren.

Mocht u interesse hebben of meer informatie willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@parkinson-beware.nl of neem een kijkje op www.parkinsonnext.nl/beware 

Wij beantwoorden graag uw vragen en denken graag vrijblijvend met u mee.

Het BEWARE onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging en Hersenstichting Nederland.

 

Labels:

Terug naar boven