Oproep: volwassenen met problemen in spraak en/of stem

Oproep: volwassenen met problemen in spraak en/of stem

17 mei 2021

Nicole ter Wal, werkzaam bij het Lectoraat Logopedie aan de Hogeschool Utrecht, zoekt in het kader van een promotietraject volwassenen met problemen in spraak en/of stem.

Spreken

Door problemen in de spraak en/of stem wordt communiceren lastig. De gevolgen hiervan op deelname aan de samenleving kan groot zijn. Het is daarom van groot belang om de communicatie in sociale situaties te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale situaties wordt communicatieve participatie genoemd, gedefinieerd als “deelname aan levenssituaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld” (Eadie et al., 2006).

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. De Engelstalige Communicative Participation Item Bank (CPIB) lijkt geschikt, maar moet eerst worden vertaald en gevalideerd. Er moet ook nog specifiek worden onderzocht of deze vragenlijst álle vragen bevat, relevant voor mensen met spraak en/of-stemproblemen.

Wat meedoen voor de participant inhoudt

De participant wordt gevraagd om:

  1. Een dagboek bij te houden. In dit dagboek beschrijft de participant situaties die hij/zij in het dagelijks leven tegenkomt, waarin hij/zij wordt belemmerd door de communicatieproblemen. De participant mag deze situaties beschrijven of er foto’s/korte video’s van maken. De participant krijgt ongeveer 3 weken de tijd voor deze opdracht. Het dagboek/de foto’s/video’s stuurt de participant vervolgens naar de onderzoeker (Nicole ter Wal). De verwachting is dat de tijdsinvestering voor het maken van het dagboek in totaal 1 uur bedraagt.
     
  2. Vervolgens wordt de participant uitgenodigd voor een interview. Hierin worden een aantal vragen gesteld over het dagboek. De verwachting is dat het interview 1 uur duurt. De interviews zullen worden opgenomen met een audioapparaat.

 Meer informatie over dit onderzoek en voorwaarden voor deelname? Neem dan contact op met Nicole ter Wal (nicole.terwal@hu.nl). Ook kan er telefonisch contact opgenomen worden via: 06-14215582.

Labels:

Terug naar boven