Zorgen over goedkeuring glyfosaat (Roundup) door het Ctgb

Zorgen over goedkeuring glyfosaat (Roundup) door het Ctgb

7 juli 2021

Glyfosaat (de werkzame stof in Roundup) is een wijd verspreid en veelbesproken onkruidbestrijder. Op dit moment is het gebruik van glyfosaat in Nederland toegestaan thuis en in de landbouw. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid. De Parkinson Vereniging maakt zich zorgen om het gebruik van glyfosaat vanwege duidelijke wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat glyfosaat de ziekte van Parkinson kan veroorzaken.

Goedkeuring van glyfosaat door Ctgb

CTGB

In december 2022 moet opnieuw zijn beoordeeld of de stof weer vijf jaar toegelaten mag worden op de Europese Markt. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft daaraan voorafgaand een risicobeoordeling gedaan en op 15 juni 2021 gepubliceerd in ‘Samenvatting conceptbeoordelingsrapport voor de vernieuwde goedkeuring van glyfosaat’. Hierin wordt gesteld dat glyfosaat ‘voldoet aan de goedkeuringscriteria’.

De Parkinson Vereniging maakt zich zorgen over de bewijsvoering voor de conclusie van het Ctgb dat glyfosaat weer 5 jaar kan worden goedgekeurd. We willen voorkomen dat er nog iemand de ziekte van Parkinson krijgt door blootstelling aan glyfosaat. In een schriftelijke reactie heeft de Parkinson Vereniging daarom het Ctgb vragen gesteld over deze cruciale stap in de herbeoordeling van glyfosaat. 

Lees hier de vragen die de Parkinson Vereniging stelde aan het Ctgb

In het kort: Reactie van Parkinson Vereniging op rapport van Ctgb over goedkeuring glyfosaat

Glyfosaat heeft niet alleen effect op het onkruid dat bestreden moet worden; het heeft ook effect op zogeheten niet-doelwit soorten. Volgens het Ctgb zelf staat vast dat glyfosaat ‘giftig is voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen’. Het zijn dit soort langdurige gevolgen die de Parkinson Vereniging zorgen baren. De ziekte van Parkinson toont zich pas in volle omvang als veel kwaad al geschied is. Wij willen dan ook weten hoe het Ctgb getest heeft dat chronische, langdurige blootstelling aan glyfosaat geen schade aanricht aan ons zenuwstelsel (voorzorgsprincipe). We vragen niet alleen of er testen zijn gedaan op gekweekte zenuwcellen, maar willen ook weten of er is gekeken naar mogelijke veranderingen in de samenstelling van de darmflora, een vroege indicatie dat er iets mis aan het gaan is.


De Parkinson Vereniging wil voorkomen dat mensen parkinson krijgen door pesticiden. Het kan niet zo zijn dat glyfosaat veilig wordt bevonden omdat het de beoordelaars ontbreekt aan methoden om hier iets zinnigs over te zeggen. Als je niet kunt meten wat je wilt weten, betekent het niet dat een stof dus veilig is. Dan betekent het dat je het zekere voor het onzekere neemt en de goedkeuringscriteria herziet. Het Ctgb en onze overheid hebben de taak ons te beschermen en te garanderen dat de prijs voor de grootschalige toepassing van glyfosaat niet eenzijdig en vertraagd bij een groeiende groep chronisch zieken komt te liggen.

In onze reactie op het rapport kunt u onze vragen in detail nalezen. Vragen waar we een antwoord op willen.

Lees ook:

Duits parlement stemt in met glyfosaatverbod

Zembla bericht over het rapport van het Ctgb dat het fouten bevat en gebrekkig is uitgevoerd

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen over verhoogd risico op parkinson door melkproducten

 

 

 

 

 

Labels:

Terug naar boven