Coaching en parkinson

Coaching en parkinson

29 maart 2022

Op het moment dat u de diagnose parkinson(isme) krijgt, vindt de behandeling van parkinson in eerste instantie plaats bij de neuroloog en is veelal gericht op fysieke symptomen. De emotionele en mentale kant blijft in het begin regelmatig wat onderbelicht. Terwijl daar zoveel winst te behalen is in welzijn en eigen regie. De werkgroep aanvullende therapieën (WAT) schrijft onder andere hierover. Wij vinden het heel belangrijk dat u geïnformeerd wordt maar vooral dat u vragen stelt en om hulp en inzichten vraagt.

Coaching - kopie

Coaching in Parkinson Magazine

In onderstaand artikel vindt u voorbeelden en uitleg over coaching als een manier om meer grip te krijgen op uw ziekte.  

Lees hier dit artikel van WAT-lid Mike Schellart

Integratieve geneeskunde

De werkgroep aanvullende therapieën heeft een artikel geschreven over integratieve geneeskunde, waarbij de neuroloog die werd geïnterviewd van professie is veranderd om als bedrijfsarts vanuit preventie meer te kunnen bereiken. Ze vertelde dat als behandelaar van mensen met een neurologische aandoening. In de gesprekken die ze als bedrijfsarts heeft, verandert het onderwerp van symptoombestrijding in preventie en coaching.  

Lees hier dit interview

Het huis van M.

Een andere neurologe, Maaike van der Graaff heeft het huis van M. opgericht in Amsterdam. Daarin begeleidt ze als vraagbaak, luisteraar en coach mensen met een chronische ziekte om te gaan met ziekte en leven, om al hun (medische) vragen te beantwoorden. 

Ga naar de website van Het huis M.

Informatiemateriaal over psychosociale zorg

Verder zijn er diverse mogelijkheden om ondersteuning te vinden als er vragen zijn. Bij een ergotherapeut, maatschappelijk werk, de poh-ggz (praktijkondersteuner huisarts geestelijke gezondheidszorg) en natuurlijk de mensen om u heen. De vereniging heeft ook een folder over psychosociale zorg waar nog meer mogelijkheden worden genoemd.

Download hier brochures 

Van elkaar kun je leren

Naast een luisterend oor van een professionale coach, kunt u ook baat hebben bij contact met gelijkgestemde ervaringsdeskundigen. Als u meer mensen wilt ontmoeten die ook parkinson(isme) hebben, dan zijn de Parkinson Cafés en bijeenkomsten van de Parkinson Vereniging goede mogelijkheden om kennis op te doen of te zien en horen hoe andere mensen het doen. Ook bestaan er groepen om te dansen, zingen, boksen of Yoga met 'bondgenoten'.

Tot slot nog een argument om vragen te stellen:

Hoe graag helpt u een ander met een antwoord, en hoe vaak vraagt u iets aan een ander? Is dat in balans?

Kortom, nooit stoppen met vragen stellen!

Terug naar overzichtspagina aanvullende therapieën

Labels:

Terug naar boven