Verantwoord wisselen van medicatie

Verantwoord wisselen van medicatie

20 april 2022

Er is eindelijk overeenstemming bereikt met  alle betrokken partijen over verantwoord wisselen van medicijnen. Met als doel dat de voorschrijver, apotheker en zorgverzekeraar vanuit hun professionele verantwoordelijkheid gezamenlijk zorg dragen voor een veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik. 

Pillen3

Voor patiënten betekent dit dat ze erop moeten kunnen vertrouwen dat ook wanneer er sprake is van een wisseling van merk, label of fabrikant, hun medicatie veilig en doeltreffend is en blijft. Goed nieuws dus, vooral in het voorkomen van onnodig gedoe en verwarring. Daarnaast is het de bedoeling om als arts, apotheker en patiënt samen te werken voor optimaal medicijn gebruik en goede farmaceutische zorg.

De partijen die met elkaar gesproken hebben zijn de Patientenfederatie Nederland,  Nederlands Huisartsen Genootschap, Landelijke Huisartsen Vereniging, de Federatie Medisch Specialisten, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering van de Pharmacie en Zorgverzekeraars Nederland.  

Zie hier het gehele nieuwsbericht

Nieuwe werkafspraken

Samen hebben de partijen de nieuwe werkafspraken besproken en verwoord in de leidraad ‘Verantwoord wisselen’. Deze leidraad zal de komende tijd zeker nog worden bijgewerkt moeten worden aan de hand van problemen in de praktijk. Vanuit de Parkinson Vereniging houden wij dit in de gaten. Als er bij u vervelende gevolgen zijn van de nieuwe leidraad en van ongevraagde wissel van medicatie, meld dat dan ook bij ons.

Lees hier de hele leidraad

In de leidraad staat om welke middelen/welke vorm van (niet)wisselen het gaat. Er is een inspanningsverplichting  om het aantal wisselingen te beperken, waarbij gelijktijdige wisselingen voorkomen moeten worden. De lijst van medicatie voor de ziekte van Parkinson staan op oranje.

 Oranje  = wisselen maar onder strikte en uitgebreide begeleiding (1:1 interactie)

Medische noodzaak

Medische Noodzaak op ‘t recept betekent dat betreffende medicijn zonder aanvullende voorwaarden geleverd wordt. Hiervoor is een lijst patiëntgebonden factoren opgesteld. Deze nieuwe manier van handelen gaat zo spoedig mogelijk in. De wereld verandert echter niet op één dag! Sommige zaken zullen een wat langere implementatie kennen.

De medicatie waar u mee te maken heeft, staat op de lijst oranje – en dat gaat over:

Amantadine, apomorfine , entacapon, levodopa, levodopa/benzerazide, levodopa/carbidopa, pramipexol, rasagiline, ropinirol, rotigotine, safinamide, selegiline, tolcapon.

Verder staat de ziekte van Parkinson als ziekte te boek waarbij een vaste instelling en vast gebruik van medicatie gewenst kan zijn, vooral bij mensen in de laatste fase. Dit kan een extra argument zijn om vanwege een individueel patiëntgebonden factor medische noodzaak te kunnen laten gelden.  

Labels:

Terug naar boven