Twee algemeen bestuursleden gezocht!

Twee algemeen bestuursleden gezocht!

14 juni 2022

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2022 treden twee algemeen bestuursleden af. De Parkinson Vereniging is daarom op zoek naar twee nieuwe algemeen bestuursleden met ruime bestuurlijke ervaring (m/v), in het bijzonder mensen die zelf de diagnose ziekte van Parkinson hebben.

vacature

De functie

Een bestuurslid is medeverantwoordelijk voor een goed bestuur van de vereniging.

De gezamenlijke bestuursverantwoordelijkheid wordt onder meer gedragen voor:

  • Het realiseren van de ambities en doelstellingen en het bewaken van de positionering van de vereniging zoals beschreven in het meerjarenbeleidsplan.
  • Het stimuleren en bewaken van de transparantie van de vereniging voor leden en externe belanghebbenden met het oog op maatschappelijke verantwoording en draagvlak.

Wie zoeken wij?

Een bestuurslid van de Parkinson Vereniging heeft visie op en interesse in het beleid van een professionele (patiënten)vereniging. Daarnaast heeft hij/zij relevante bestuurlijke ervaring (een must) en stelt hij/zij zich zowel binnen als buiten het bestuur op als een echte teamplayer.

In de statuten is vastgelegd dat tenminste vier van de zeven bestuursleden de ziekte van Parkinson moeten hebben. Voor de vacante functies zijn wij, gezien de huidige bestuurssamenstelling, op zoek naar minimaal één bestuurslid dat zelf de ziekte van Parkinson heeft. 

Het streven is om de twee bestuursleden in november 2022 voor te dragen voor de benoeming door de Algemene Ledenvergadering.

Een bestuurslid is, naast de circa zes bestuursvergaderingen die er jaarlijks plaatsvinden, gemiddeld een halve dag per maand beschikbaar voor verenigingsactiviteiten, zoals regionale bijeenkomsten en themadagen. Reis- en onkosten worden op basis van declaratie vergoed.

Interesse?

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan uw CV inclusief een korte motivatie per e-mail naar bestuur@parkinson-vereniging.nl. Wij verzoeken uw belangstelling uiterlijk 1 juli kenbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met bestuurssecretaris Jan Jonker: 06-46035136.

Labels:

Terug naar boven