Meedenkers gezocht voor meerjarenbeleidsplan!

Meedenkers gezocht voor meerjarenbeleidsplan!

21 november 2022

We zijn op zoek naar leden die in een klankbordgroep willen meedenken over het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de Parkinson Vereniging. Het huidige meerjarenbeleidsplan van de Parkinson Vereniging loopt af eind 2023. Bestuur en bureau zijn zich daarom nu aan het voorbereiden op volgende meerjarenbeleidsplan voor de periode 2024-2027. We willen graag dat leden meedenken over waar onze vereniging zich de komende jaren hard voor gaat maken. Dit doen we door leden op verschillende manieren bij de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan te betrekken.

Klankbordgroep

Eén manier is middels een klankbordgroep. Deze klankbordgroep bestaande uit 8 a 12 personen komt eens per maand van december 2022 tot en met november 2023 (digitaal en/of fysiek in Bunnik) bij elkaar. Bij deze overleggen denkt de klankbordgroep mee met de directeur in het proces: waar wordt te weinig naar gekeken of misschien juist te veel, waar zitten blinde vlekken?

Voor de klankbordgroep zijn we op zoek naar een brede vertegenwoordiging van onze vereniging, dat betekent bij voorkeur een variatie met betrekking tot:

  • Leeftijd: van jong tot oud is welkom
  • De aandoening: zelf behept met parkinson, een parkinsonisme of een naaste
  • Netwerk: mensen met parkinson(isme) met een partner versus iemand zonder partner
  • Woonsituatie: mensen met parkinson(isme) die thuis wonen versus iemand die in een verpleeghuis woont (dan wel zijn of haar naaste).
  • Migratieachtergrond: voor de klankbordgroep zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in iemand met parkinson(isme) of een naaste met een niet-westerse migratieachtergrond.

Motivatie

Wilt u deel uitmaken van de klankbordgroep? Schrijft u dan in een korte motivatie (half A4) waarom u graag mee wil denken! Mail uw motivatie uiterlijk 30 november 2022 naar nickie@parkinson-vereniging.nl

Labels:

Terug naar boven