Gezocht: Lid kascommissie, bij voorkeur met boekhoudkundige ervaring

Gezocht: Lid kascommissie, bij voorkeur met boekhoudkundige ervaring

5 april 2023

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van juni 2023 zal één van de huidige leden van de kascommissie aftreden. De kascommissie van de Parkinson Vereniging moet bestaan uit minimaal twee leden, maar bij voorkeur drie leden. We zijn daarom op zoek naar twee nieuwe leden van de kascommissie.

De functie

Vacature2

De belangrijkste taak van de commissie is het controleren van de jaarrekening en een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid van de vereniging.

De gezamenlijke verantwoordelijkheid door de kascommissie wordt onder meer gedragen voor:

  • Het controleren of de bonnen en declaraties kloppen.
  • Het controleren of geld rechtmatig besteed is en of de uitgaven passen binnen de doelstellingen van de vereniging.
  • Het adviseren van de ALV over de begroting.
  • Het adviseren van de ALV over de jaarrekening.
  • Het informeren en adviseren van de ALV bij gebrekkig financieel handelen.
  • Het adviseren van de ALV over het verlenen van financieel decharge van het bestuur.
  • Het adviseren van de ALV over overige financiële besluitstukken.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over financiële vraagstukken.

Wie zoeken wij

De leden van de kascommissie zijn lid van de Parkinson Vereniging en hebben bij voorkeur boekhoudkundige ervaring of andere financiële ervaring en een alerte, kritische instelling. De leden van de kascommissie zijn bereid om minstens twee jaar lid te zijn van de kascommissie.

Lid van de kascommissie is een vrijwilligersfunctie. Reis- en onkosten worden op basis van declaratie vergoed.

Interesse?

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie? Stuur dan uw CV inclusief een korte motivatie naar Nickie van der Wulp, directeur van de Parkinson Vereniging: nickie@parkinson-vereniging.nl.

Wij verzoeken uw belangstelling uiterlijk 15 mei 2023 kenbaar te maken.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: 030-6561369.

Labels:

Terug naar boven