Nalaten | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Nalaten

Nalaten

Mocht u naast een schenking of het donateurschap meer willen doen voor de Parkinson Vereniging, dan kunt de vereniging aanwijzen als erfgenaam of mede-erfgenaam. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar dit goede doel gaat: alles of een deel.  Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij. Dit heet een legaat en is bedoeld om iets na te laten aan personen die niet uw directe erfgenamen zijn.  De Parkinson Vereniging is dan in wettelijke termen benoemd als legataris in uw testament.

Een erfgenaam, dus ook de Parkinson Vereniging, heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal dit betekenen dat de nalatenschap onder voorbehoud wordt aanvaard tot duidelijk is dat deze positief is (geen schuld).

Omdat de Parkinson Vereniging een ANBI status heeft, is zij volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van uw nalatenschap aan de Parkinson Vereniging voor 100% inzetbaar.

Nadenken over een testament, en dus over de periode dat u er niet meer bent, is geen gemakkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee dat alles goed geregeld is. En u kunt ervan verzekerd zijn dat de Parkinson Vereniging uw nalatenschap zal inzetten om de zorg en kwaliteit van leven van mensen met de ziekte van Parkinson te optimaliseren: via activiteiten en via onderzoek.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Jolanda van der Velde, jolanda@parkinson-vereniging.nl / 030 656 1369. Tevens kunt notariskantoor Stigter benaderen via tel. 030-6351212. U kunt vragen naar mevr. Mr. E.M. Stigter.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap