(Eenmalige) schenkingen | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

(Eenmalige) schenkingen

ANBI-logo.png(Eenmalige) schenking

Voorwaarden aftrek schenkingen schenken

Sinds enkele jaren hoeven goede doelen of, in belastingtaal: “algemeen nut beogende instellingen” (ANBI) geen schenkbelasting en erfbelasting meer te betalen over wat zij ontvangen van gulle gevers. Tevens is er voor de gulle gever sprake van een giftenaftrek voor de inkomstenbelasting. Zo  stimuleert de overheid het besteden van geld aan goede doelen. Maar: aan de giftenaftrek zijn wel voorwaarden verbonden. Aftrek geldt alleen voor schenkingen gedaan aan een ANBI en de schenking moet minimaal 1% bedragen van het “drempelinkomen” van de gever voor box 1, 2 en 3. Tevens is er sprake een fiscale rem op schenkingen: aftrekbaar is een schenking die maximaal gelijk is aan 10% van zijn drempelinkomen.

Periodieke schenking

Er bestaat wel een mogelijkheid om gebruik te maken van de giftenaftrek zonder dat het drempelinkomen van belang is, dus zonder een minimum- of maximumbedrag van de schenking. Dat is de “periodieke schenking”, die in een  schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd. De schenker legt vast welk bedrag per jaar hij aan de Parkinson Verenging wil schenken en verklaart dat hij die schenking minstens vijf jaar achter elkaar gaat doen. Mocht de “periodieke schenker” binnen de termijn van vijf jaar overlijden, dan eindigt de verplichting uit de akte op dat moment, zonder fiscaal nadeel. De erfgenamen hoeven de schenkingen niet voort te zetten. Ook als de gever niet meer aan de schenkingsverplichting kan voldoen, kan de schenking beëindigd worden zonder fiscaal nadeel.

Schenkingsovereenkomst

Sinds januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking door de notaris vast te laten leggen in een notariële akte, maar is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Parkinson Vereniging voldoende. Neem voor vragen contact op met Jolanda van der Velde, fondsenwerver: jolanda@parkinson-vereniging.nl of 030 656 1369

(Eenmalige) schenkingen

Eenmalige schenkingen kunt u overmaken naar IBAN: NL31INGB0003787700 t.n.v. Parkinson Vereniging te Bunnik o.v.v. 'Gift' + NAW-gegevens. Klik hier als u donateur wilt worden.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap