Adviesraden, projectgroepen, werkgroepen en commissies | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Adviesraden, projectgroepen, werkgroepen en commissies

Adviesraden, werkgroepen, projectgroepen en commissies

Laatst gewijzigd op 27 november 2017

PAR
Taak: De Parkinson Adviesraad (PAR) is een raad van patiënten en zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De PAR bestaat uit een patiëntenkamer en een zorgprofessionalskamer, die worden bijgestaan door een adviesgroep. De samenstelling van de PAR is multidisciplinair.
Voorzitter patiëntenkamer: Dhr. K. Vermunt
Voorzitter zorgprofessionalskamer: Dhr. prof. dr. J. van Hilten
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl
Klik hier voor meer informatie over de PAR.

Werkgroep Patiëntonderzoekers
Taak: De werkgroep Patiëntonderzoekers bestaat uit patiëntonderzoekers die met onderzoekers meedenken en –praten over alles wat de patiënt als representant van de onderzochte doelgroep aangaat.
Voorzitter: Dhr. R. Hagen
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Werkgroep Aanvullende Therapieën
Taak: De Werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT) informeert over therapieën die (nog) niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, onder meer door middel van artikelen op de website en in Parkinson Magazine.
Voorzitter: Vacature
Contact: info@parkinson-vereniging.nl
Klik hier voor meer informatie over de Werkgroep Aanvullende Therapieën

Werkgroep Wetenschapsnieuws
Taak: wetenschappelijk nieuws op het gebied van parkinson(ismen) vertalen in voor de leden leesbare nieuwsberichten.
Voorzitter: Vacature
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Werkgroep Parkinson en Werk
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en werk en biedt de workshop Parkinson en Werk aan.
Voorzitter: Frans Andriessen
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

Werkgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en Wmo.
Voorzitter: Mevr. W. van Leeuwen
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Commissie Parkinsonismen
Taak: Ondersteunt het verenigingsbureau over beleid en activiteiten voor mensen met een parkinsonisme.
Voorzitter: Mevr. M. Spronk-Grootes
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap