Adviesraden, projectgroepen, werkgroepen en commissies | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Adviesraden, projectgroepen, werkgroepen en commissies

Adviesraden, werkgroepen, projectgroepen en commissies

Laatst gewijzigd op 18 september 2017

BAG, BeleidsAdviesGroep
Taak: Adviseert het bestuur over beleidsaangelegendheden.
Voorzitter: -
Contact: info@parkinson-vereniging.nl

PAR
Taak: De Parkinson Adviesraad (PAR) is een raad van patiënten en zorgprofessionals die het bestuur van de Parkinson Vereniging gevraagd en ongevraagd adviseert over medische, ontwikkelings-, zorg-, en onderzoeksvraagstukken en –projecten. De PAR bestaat uit een patiëntenkamer en een zorgprofessionalskamer, die worden bijgestaan door een adviesgroep. De samenstelling van de PAR is multidisciplinair.
Voorzitter patiëntenkamer: Dhr. M. van Schijndel
Voorzitter zorgprofessionalskamer: Dhr. prof. dr. J. van Hilten
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl
Klik hier voor meer informatie over de PAR.

Werkgroep Patiëntonderzoekers
Taak: De werkgroep Patiëntonderzoekers bestaat uit patiëntonderzoekers die met onderzoekers meedenken en –praten over alles wat de patiënt als representant van de onderzochte doelgroep aangaat.
Voorzitter: Dhr. R. Hagen
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Werkgroep Aanvullende Therapieën
Taak: De Werkgroep Aanvullende Therapieën (WAT) informeert over therapieën die (nog) niet door de reguliere medische wetenschap erkend of omarmd worden, onder meer door middel van artikelen op de website en in Parkinson Magazine.
Voorzitter: Vacature
Contact: info@parkinson-vereniging.nl
Klik hier voor meer informatie over de Werkgroep Aanvullende Therapieën

Werkgroep Wetenschapsnieuws
Taak: wetenschappelijk nieuws op het gebied van parkinson(ismen) vertalen in voor de leden leesbare nieuwsberichten.
Voorzitter: Dhr. C. Duwel
Contact: onderzoek@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Parkinson en Werk
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en werk en biedt de workshop Parkinson en Werk aan.
Voorzitter: Dhr. M. Haarler
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep PHJAE
Taak: De projectgroep PHJAE heeft als taak het ontwikkelen, uitvoeren en in stand houden van een cursus die het cognitieve functioneren van mensen met de ziekte van Parkinson in de praktijk van alledag kan verbeteren. De projectgroep heeft als doel het aanbod en de kwaliteit van de cursus te waarborgen.
Voorzitter: Dhr. J.P.G. van Leeuwen
Contact: trees@parkinson-vereniging.nl

Projectgroep Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
Taak: Beantwoordt vragen over Parkinson en Wmo.
Voorzitter: Mevr. W. van Leeuwen
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl

Commissie Parkinsonismen
Taak: Ondersteunt het verenigingsbureau over beleid en activiteiten voor mensen met een parkinsonisme.
Voorzitter: Mevr. M. Spronk-Grootes
Contact: miriam@parkinson-vereniging.nl


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap