Algemene Ledenvergadering | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2016

Laatst gewijzigd op 29 november 2016

Stukken
Op de ALV van 26 november 2016 zijn door de aanwezige leden de volgende stukken goedgekeurd:

pdf.jpg Begroting 2017
pdf.jpg Jaarplan 2017
pdf.jpg Klachtenregeling

Ook de jaarrekening 2015 is goedgekeurd.

Zodra de conceptnotulen van de ALV beschikbaar zijn, worden deze hier geplaatst.

Aftreden en benoeming bestuursleden
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van afgelopen 26 november zijn de volgende bestuursleden afgetreden: mevrouw Annelies Jonkers-Cornelisse en mevrouw Lidy Tinselboer.

Daarnaast zijn er twee nieuwe bestuursleden benoemd: de heer Raymond W. Ronkes (secretaris) en de heer Koen Gilissen (algemeen bestuurslid).


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap