ANBI publicatieverplichting | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

ANBI publicatieverplichting

ANBI publicatieverplichting

Laatst gewijzigd op 9 mei 2017

Parkinson Vereniging

Bezoekadres
Kosterijland 12
3981 AJ Bunnik

Postadres
Postbus 46
3980 CA Bunnik

Telefoonnummer: 030 656 1369
E-mailadres: info@parkinson-vereniging.nl 

Kamer van Koophandel

De Parkinson Vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40476519.

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

0046.89.951

Missie

‘De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen in Nederland van de zorg voor parkinsonpatiënten, voor patiënten van wie het ziektebeeld en/of de medicatie verwant zijn en de mogelijke partners van bedoelde patiënten, het behartigen van hun belangen en het bevorderen van de kennis van en het begrip voor de verschuilende aspecten en problemen van de ziekte van Parkinson, van verwante ziektebeelden en van ziekten met verwante medicatie.’

Statuten

Klik hier voor de statuten.

Klachtenregeling

Klik hier voor de klachtenregeling. 

Huishoudelijk Reglement

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Contributieregeling

Klik hier voor de contributieregeling

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan 2016-2019.

Bestuur

Het bestuur van de Parkinson Vereniging bestaat uit zeven personen, klik hier voor een overzicht. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

Jaarverslag

Klik hier voor het jaarverslag van 2017. Voor jaarverslagen van voorgaande jaren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: 030 656 13 69 of info@parkinson-vereniging.nl.

Jaarrekening

Klik hier voor het jaarrekening van 2017. Voor jaarrekeningen van voorgaande jaren kunt u contact opnemen met het secretariaat van de vereniging: 030 656 13 69 of info@parkinson-vereniging.nl.


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap