Bestuur | parkinson-vereniging.nl

A A
Meer

Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Parkinson Vereniging functioneert als een toezichthoudend bestuur; de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van directie en bestuur zijn in 2013 vastgelegd in een bestuursreglement en daarop afgestemd directiereglement. Kaders voor deze reglementen zijn de statuten van de Parkinson Vereniging, de meerjarenstrategie en de geldende governanceregelgeving.

Het bestuur werkt op basis van een jaarplancyclus, gekoppeld aan een informatieprotocol voor de bestuursvergaderingen. Nieuwe bestuursleden worden gezocht op basis van een op de functie afgestemd profiel en op geleide van een rooster van aftreden (maximaal twee keer drie jaar). Tevens is statutair vastgelegd dat tenminste 3 van de 7 (of een bij een bestuur van grotere omvang evenredig deel) van de bestuursleden zelf patiënt dient te zijn. De kandidaat wordt geworven via een vacature op de website en in het tijdschrift Parkinson Magazine.  De vacature voor voorzitter wordt ook geplaatst in een landelijk dagblad.

Bestuursleden

Parkinson_Vereniging_Personeel-33.jpg PV-bestuur-personeel-FullEdit-8.jpg
Voorzitter
Dr. Eric Roos

Vice-voorzitter
Roelie Fokkens 

 Parkinson_Bestuur-44.jpg  
Penningmeester
Popko Muller
 Secretaris
 Raymond Ronkes
   PV-bestuur-personeel-FullEdit-10.jpg
Algemeen bestuurslid 
Koen Gilissen
Algemeen bestuurslid 
C. Joan van Haaften
PV-bestuur-personeel-FullEdit-9.jpg  

Algemeen bestuurslid 
Chris Struiksma

 

 


Op het gebruik van deze website zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door het gebruik van de website of het forum gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
Privacy- en cookiepolicy | Opzeggen lidmaatschap